projekt nr 8

8. PERFEKCYJNE OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO


Lokalizacja

ul. Zakamienica - odcinek od ul. Rzecznej do ul. Zakamienica nr 6 - po stronie budynku Zakamienica 6 (działka 305/1, obręb 20);
ul. Godka - odcinek od ul. Żywieckiej do ul. Godka 10 - po stronie budynku Godka 10 (obręb 15);
ul. Barska - odcinek od chodnika ul. Barskiej do budynku przy ul. Barskiej 21 (obręb 18, 19);
ul. Kołłątaja - odcinek od ul. Naściszowskiej do budynku ul. Kołłątaja 23;
ul. Racławickiej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Brodowskiej;
ul. Racławicka na odcinku od ulicy Żywieckiej do ul. Sikorskiego;
ul. Racławicka na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Naściszowskiej;
Zarządu Osiedla Kochanowskiego - Nowy Sącz ul. Lwowska 27;

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców osiedla oraz budowę i modernizację ciągów  komunikacyjnych na osiedlu Kochanowskiego.

Opis projektu

1. Budowa chodnika ul. Zakamienica - odcinek od ul. Rzecznej do ul. Zakamienica nr 6 - po stronie budynku Zakamienica 6 (działka 305/1, obręb 20).
2. Remont nawierzchni chodnika ul. Godka - odcinek od ul. Żywieckiej do ul. Godka 10 - po stronie budynku Godka 10. (obręb 15).
3. Remont nawierzchni chodnika ul. Barskiej - odcinek od chodnika ul. Barskiej do budynku przy ul. Barskiej 21 (obręb 18,19).
4. Remont nawierzchni chodnika ul. Kołłątaja - odcinek od ul. Naściszowskiej budynku ul. Kołłątaja 23.
5. Organizacja imprez okolicznościowych (ok 200 mieszkańców).
6. Organizacja min. 1 wycieczki dla mieszkańców (ok 50 osób).
7. Budowa chodnika ul. Racławickiej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Brodowskiej oraz budowa chodnika na ul. Racławickiej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Sikorskiego  a także budowa chodnika na ul. Racławickiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Naściszowskiej.
8. Zakup Laptopa na potrzeby działalności Zarządu Osiedla Kochanowskiego - Nowy Sącz ul. Lwowska 27.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

POPRAWA KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika ul. Zakamienica - odcinek od ul. Rzecznej do ul. Zakamienica nr 6 - po stronie budynku Zakamienica 6.31 523 zł
2Remont nawierzchni chodnika ul. Godka - odcinek od ul. Żywieckiej do ul. Godka 10 - po stronie budynku Godka 10. 30 000 zł
3Remont nawierzchni chodnika ul. Barskiej - odcinek od chodnika ul. Barskiej do budynku przy ul. Barskiej 21.11 000 zł
4Remont nawierzchni chodnika ul. Kołłątaja - Odcinek od ul. Naściszowskiej do budynku ul. Kołłątaja 23.19 000 zł
5Organizacja imprez okolicznościowych (ok 200 mieszkańców).25 000 zł
6Organizacja min. 1 wycieczki dla mieszkańców (ok 50 osób).25 000 zł
7Budowa chodnika ul. Racławickiej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Brodowskiej oraz budowa chodnika na ul. Racławickiej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Sikorskiego a także budowa chodnika na ul. Racławickiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Naściszowskiej.87 000 zł
8Zakup laptopa. 6 000 zł
Łącznie: 234 523 zł