projekt nr 43

43. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia


Lokalizacja

Ulica Nadbrzeżna ( za Małopolskim Parkiem Rekreacji Przestrzennej)

Skrócony opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM NR BO79/2022 Kierunek: Odnowienie Parku Schwerteńskiego. Projekt obejmuje rozebranie i wykonanie nowych alejek spacerowych w parku. Zakup i montaż latarni parkowych oraz nowych ławek i koszy na śmieci. Projekt zakłada pielęgnacje istniejących drzew i krzewów a także nowe nasadzenia.

Opis projektu

Projekt obejmuje rozebranie i wykonanie nowych alejek spacerowych w Parku o długości około 350m. Zakup i montaż 7 latarni parkowych oraz 6 nowych ławek i 6 koszy na śmieci. Projekt zakłada pielęgnacje istniejących drzew i krzewów a także nowe nasadzenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta, turyści. Poprawi estetykę i wygląd tego miejsca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbiórka i budowa nowego chodnika z obrzeżami około 350m.90 797 zł
2Zakup i montaż 7 latarni parkowych.28 000 zł
3Zakup i montaż 6 koszy na śmieci.5 000 zł
4Zakup i montaż 8 ławek6 000 zł
5Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów8 000 zł
6Nowe nasadzenia drzew i krzewów9 000 zł
Łącznie: 146 797 zł

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej