projekt nr 49

49. Połączenie Velo Dunajec z Nowosądeckim Rynkiem


Lokalizacja

Ulica Romanowskiego

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada połączenie ścieżki rowerowej Velo Dunajec z Nowosądeckim Rynkiem poprzez utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Romanowskiego oraz budowę nowej ścieżki rowerowej poniżej parkingu.

Opis projektu

Projekt zakłada połączenie ścieżki rowerowej Velo Dunajec z Nowosądeckim Rynkiem poprzez utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Romanowskiego zamiast miejsc parkingowych oraz budowę nowej asfaltowej ścieżki rowerowej o długości około 40m. poniżej parkingu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Mieszkańcy miasta, turyści, rowerzyści. Projekt pozwoli na ożywienie starówki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt5 000 zł
2Budowa ścieżki rowerowej o długości około 40m13 000 zł
3Budowa i wyznaczenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej na miejscach parkingowych wzdłuż ulicy Romanowskiego na długości 180m15 000 zł
Łącznie: 33 000 zł

Budowa połączenia VeloDunajec z Nowosądeckim Rynkiem wymaga opracowania operatu wodnoprawnego i pozyskania pozwolenia wodnoprawnego ze względu na dołączenie do wału przeciwpowodziowego. Zadanie wymaga pozyskania pozwolenia na budowę, co wiąże się z opracowaniem projektu budowlanego. Ponadto w związku z przedmiotową inwestycją konieczna byłaby zmiana w strefie płatnego parkowania i likwidacja parkingów w obrębie Rynku, co wymaga Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza. W związku z powyższym zadanie nie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego i nie spełnia wymogów §5 ust. 1 pkt 4 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.