projekt nr 44

44. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Kamiennej


Lokalizacja

Ulica Kamienna

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Wypoczynkowej do Al. Piłsudskiego.

Opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Wypoczynkowej do Al. Piłsudskiego na długości około 200m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Poprawi estetykę w tej części osiedla. Z projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy osiedla, miasta, turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 200m.100 000 zł

Wnioskowany odcinek ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Kamiennej został ujęty w planowanym projekcie przebudowy skrzyżowania ulic Kamienna oraz Alei Piłsudskiego, w związku z powyższym realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości i gospodarności środków zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.