projekt nr 45

45. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Wojska Polskiego


Lokalizacja

Ulica I Brygady - działka  6/35, 3/6 obr. 68

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego w pobliżu boiska sportowego przy ul. I Brygady (działka 6/35, obr. 68). Obejmuje również zakup i montaż latarni parkowych wzdłuż chodnika przy placu zabaw.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego w pobliżu boiska sportowego przy ul. I Brygady. Obejmuje również zakup i montaż 2 latarni parkowych wzdłuż chodnika przy placu zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt poprawi bezpieczeństwo na osiedlu Wojska Polskiego. Skorzystają z niego wszyscy mieszkańcy osiedla oraz mieszkańcy pobliskich osiedli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż i zakup obrotowych kamer monitoringu40 000 zł
2Zakup i montaż 2 latarni parkowych12 000 zł
Łącznie: 52 000 zł