projekt nr 12

12. Małymi kroczkami, bardzo tanio, a w dużej części bezpłatnie – muzeum astronautyki, najlepiej pod chwytliwą marketingowo nazwą: Ośrodek Kosmiczny lub Ośrodek Astronautyczny, aby podkreślać także prace nad nowoczesnymi technologiami, oprócz eksponowania dorobku technicznego osiągnięć kosmicznych XX i obecnego wieku.


Lokalizacja

Centrum lub miejsce wskazane przez władze miasta, być może obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Skrócony opis projektu

Dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką astronautyczną od 40 lat, Marek Jarosiński, mieszkaniec Nowego Sącza zapewni merytoryczną opiekę oraz Bartłomiej i Mateusz Tokarczykowie, znani mistrzowie modelarstwa rakiet i statków kosmicznych, mieszkańcy Muszyny- Zdroju być może zgodzą się współpracować. Także Polską Agencję Kosmiczną https://polsa.gov.pl/  można zainteresować współpracą.

Opis projektu

Współczesne technologie, bardzo zaawansowane są już tutaj. Nie gdzieś niewyobrażalnie daleko, gdzieś w innych krajach, jak to działo się w XX wieku, ale obecnie w naszych domach i po prostu w kieszeniach mamy sprzęt elektroniczny łączący się z satelitami. Odważnie zacznijmy rozwijać zainteresowania młodych ludzi, a wyrosną z młodych pokoleń Sądeczan inżynierowie, odkrywcy, może astronauci, którzy kiedyś ze stałych baz na Księżycu i na Marsie będą pozdrawiali Nowy Sącz. Jeszcze 10 lat temu nie odważyłbym się tego napisać, ale po ostatnich wydarzeniach technicznych na Marsie i w związku z konkretnymi projektami baz księżycowych całkowicie realne są takie perspektywy włączania się Nowego Sącza do światowego dorobku w tej i w innych dziedzinach rozwoju nauki i techniki.

Nawołuję do odwagi myślenia o takich perspektywach, bo np. w miejscowości pod Rzeszowem produkowane są podzespoły do niezwykle zaawansowanych technologicznie silników lotniczych znanej amerykańskiej wytwórni wielkich samolotów pasażerskich i cargo, tych największych samolotów. Dlaczego można pod Rzeszowem produkować części do silników lotniczych, a w Nowym Sączu czyżby „nie można” rozwijać ośrodka nowoczesnych technologii?

Zacząć można bardzo łatwo, od pierwszego małego kroku – od części muzealnej. Wystarczy zwrócić się do Konsulatu USA w Krakowie i do Ambasady Federacji Rosyjskiej, Ambasady ChRL, Francji, Indii o przekazanie najpierw fotogramów obrazujących dokonania kosmiczne tych państw oraz środowisko modelarzy kosmicznych w Muszynie-Zdroju być może uda się przyciągnąć do współdziałania. Krok po kroku można będzie wzbogacać ekspozycję (merytoryczne opracowanie zapewnią specjaliści z Nowego Sącza i Muszyny-Zdroju), zarabiać dzięki zapraszaniu grup turystów i tzw. zielonych szkół i innych zainteresowanych i rozpocząć działania edukacyjne. Z roku na rok będzie przybywało zainteresowanych, będą rosły wpływy z eksponowania zbiorów i organizowania wystaw, konferencji, przeglądów, szkoleń, warsztatów technologicznych itd.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Przyciągniemy nie tylko turystów, uczniów, hobbystów, ale rozwinie się środowisko inżynierów i naukowców, wynalazców i krok po kroku będzie się rosła sława Nowego Sącza, jako miasta znanego z działalności Ośrodka Kosmicznego, co przyciągać będzie zainteresowanych oraz inwestorów.

Wystarczy wytypować jakieś nawet skromne, na początek, pomieszczenia i cierpliwie, stopniowo rozwijać działania. Autor niniejszej propozycji, dziennikarz i publicysta, od 40 lat zajmujący się tematyką astronautyczną maksymalnie się zaangażuje w rozwijanie Ośrodka Kosmicznego (lub Astronautycznego) oraz można poprosić o współpracę bardzo wiele osób w regionie i spoza naszego regionu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1pierwszy etap, w celu rozponania zainteresowania5 000 zł
2drugi etap, w miarę rozwijania zainteresowania8 000 zł
3trzeci etap, w przyszłości8 000 zł
4ewentualnie czwarty etap stopniowych działań, w miarę rozwoju9 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Zakres projektu nie mieści się w zadaniach własnych gminy lub powiatu. Zadanie to nie wpisuje się w zadania własne gminy określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zadania własne powiatu określone w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Projekt niezgodny z §5 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.