projekt nr 83

83. Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Węgierskiej - Bezpieczny Mieszkaniec


Lokalizacja

Lokalizacja "Bezpiecznych Przejść dla Pieszych":
- ul. Węgierska - w pobliżu stacji paliw Lotos,
- ul. Węgierska - w pobliżu Remizy OSP Biegonice oraz cmentarza parafialnego,
- ul. Węgierska - w pobliżu ul. Słowackiej,
- ul. Węgierska - w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 14,
- ul. Węgierska - w pobliżu ul. Popradzkiej i mostu na Popradzie,
- ul. Węgierska - utworzenie NOWEGO PRZEJŚCIA (odcinek pomiędzy SP 14, a ul. Popradzką).

Skrócony opis projektu

W ramach projektu wykonanych zostanie 6 nowoczesnych "Bezpiecznych Przejść dla Pieszych" na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w tej części Małopolski - czyli ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Zakupiony zostanie także wózek widłowy do ładowania worków z piaskiem podczas nagłych powodzi.

Opis projektu

Projekt związany jest z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a szczególnie mieszkańców osiedla Biegonice.
W ramach projektu zamontowane zostaną na już istniejących przejściach:
- nowoczesne słupy oświetleniowe, na których zostaną umieszczone lampy LED oświetlające „zebrę”,
- nowoczesne znaki drogowe,
- lampy ostrzegawcze LED poziome i pionowe,
- nawierzchnia antypoślizgowa (czerwono-biała).
W ramach prac zostaną wykonane niezbędne instalacje elektryczne dostosowane do obowiązujących norm.
System będzie zintegrowany z miejskim oświetleniem ulicznym oraz będzie posiadał włącznik zmierzchowy i czujnik ruchu, który włączy system ostrzegawczy, gdy pieszy pojawi się w okolicy przejścia.
Dodatkowo planowane jest utworzenie całkiem nowego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Węgierskiej pomiędzy Szkołą Podstawową, a ulicą Popradzką. Na chwilę obecną na ponad kilometrowym odcinku nie ma przysłowiowej "zebry", aby mieszkańcy mogli bezpiecznie przemieścić się na drugą stronę ulicy.
Ponadto planowany jest zakup wózka widłowego, który będzie wykorzystany do załadunku worków z piaskiem w czasie powodzi. Wiemy jak dotkliwe bywają silne deszcze i jak wiele uszkodzeń niosą ich skutki. Teren Nowego Sącza jest terenem górzystym, gdzie woda przybiera natychmiastowo. Szybka powinna być również reakcja służb. Użycie wózka do załadunku worków z piachem skróci czas dotarcia do zalanych domów i posesji.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadania będzie mała znaczący wpływ  na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ze wskazanych przejść dla pieszych korzystają mieszkańcy osiedla oraz pracownicy wielu pobliskich firm, a także dzieci udające się do świetlicy środowiskowej, szkoły podstawowej oraz dwóch przedszkoli. Przejścia dla pieszych na drodze krajowej 87 łączą dwie części osiedla. Z przejść korzystają także osoby udające się do Kościoła parafialnego, na plac zabaw, siłownię „pod chmurką” oraz na pobliski stadion sportowy. Ponadto wykonanie nawierzchni antypoślizgowej jest rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo.
Zlokalizowanie i użytkowanie wózka załadowczego w siedzibie służb ratowniczych pozwoli na skrócenie czasu dostarczenia worków z piaskiem do zalanych domów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt sześciu "Bezpiecznych Przejść dla Pieszych"6 000 zł
2Słupy oświetleniowe z lampami LED+robocizna62 000 zł
3Aktywne znaki ostrzegawcze D-6 LED, punktowe elementy odblaskowe LED (w asfalcie), czujki ruchu 52 044 zł
4Wykonanie powierzchni antypoślizgowej (malowanie biało - czerwone)25 044 zł
5Zakup wózka widłowego do ładowania palet z workami z piaskiem podczas powodzi 73 300 zł
Łącznie: 218 388 zł