projekt nr 29

29. Zielona Szkoła


Lokalizacja

ul. Broniewskiego 5 33-300 Nowy Sącz   działki 17/2 ,17/3 ,174 , 17/6  w obrębie ewidencyjnym 19  o powierzchni  1,35,96 ha  ( Powierzchnia szkoły 5200 m2 , powierzchnia dachu 1300 m2 )

Skrócony opis projektu

Podstawowym elementem projektu i jego  celowości jest  montaż paneli fotowoltaicznych , które zasilą placówkę  oświatową w energie elektryczną w wyniku czego budynek   szkoły zostanie zaopatrzony w darmową energię , co wpłynie  na obniżenie kosztów utrzymania placówki oświatowej.

Opis projektu

Fotowoltaika to  przyszłość energetyki w kraju i na świecie. Pozyskiwanie taniej i czystej energii jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla firm czy gospodarstw domowych, ale również placówek oświatowych . Fotowoltaika dla szkół to sposób, który  pomaga zadbać o środowisko naturalne, ułatwia wpojenie młodym ludziom proekologicznych postaw i umożliwia ograniczenie wysokości rachunków za prąd. Kilka kolejnych benefitów wynikających  z instalacji fotowoltaicznej to między innymi : 1.Ochrona Ekosystemu 2.Niższe rachunki za energię  3.Kształtowanie Eko Postaw 4.Lepsze wykorzystanie budżetu szkoły poprzez obniżenie rachunków  .Bez wątpienia, utrzymanie szkoły wiąże się z wysokimi kosztami, a środki z samorządów nie zawsze bywają wystarczające. Pieniądze jakie szkoła zaoszczędzi dzięki fotowoltaice będzie można przeznaczyć na istotniejsze potrzeby – zakup materiałów dydaktycznych i sprzętów, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci czy przeprowadzenie niezbędnych remontów. Zyska zarówno szkoła, jak i uczniowie. Celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii oraz redukcja emisji CO 2 i innych gazów cieplarnianych powodujących zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Nowy Sącz . Zaplanowane w projekcie rozwiązania opierają się na zastosowaniu nowoczesnych, ale powszechnie dostępnych na rynku technologii. Wszystkie materiały  wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia  posiadać będą odpowiednie certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użycia, jak również zgodne będą z polskimi normami  . Są również sprawdzone pod kątem efektywności i funkcjonalności.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Inwestycja w energię słoneczną ma  swój wymiar pragmatyczny. Odpowiednio dobrana i zainstalowana instalacja PV jest w stanie znacznie ograniczyć wydatki na prąd. W zależności od konfiguracji instalacji i profilu energetycznego, oszczędności mogą sięgnąć nawet 90%. Jako że elektrownia słoneczna może wydajnie działać przez kilkadziesiąt lat, zyski w okresie eksploatacji sięgają kilkuset tysięcy złotych. Co ma ogromne przełożenie na finanse szkoły i budżetu miasta. Szkoła podstawowa nr 18 jest jedną z większych szkół w Nowym Sączu , która kształci kolejne pokolenia młodzieży i dzieci , modernizacje i innowacje spowodują poprawę jakości funkcjonowania szkoły jak i wpłyną znacząco na finanse placówki , które mogą zostać wykorzystane na inne cele , zapewniające lepsze warunki nauki dla dzieci i młodzieży jak i również grona nauczycieli i dyrekcji .Wszelkie modernizacje dotychczas wprowadzone podnoszą standard funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr.18.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instalacja Fotowoltaiczna o mocy około 40kW wraz z całym kosztem montażu oraz przygotowania inwestycji 130 000 zł