projekt nr 155

155. Aktywizacja sportem i integracja na osiedlu Poręba Mała.


Lokalizacja

33-300 Nowy Sącz, ul. Mała Poręba, działka nr 188 obr. 115. Obecne boisko do siatkówki plażowej.
33-300 Nowy Sącz, ul. Mała Poręba 57,  obr. 115, teren Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Kurierów Sądeckich

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada wykonanie boiska z nawierzchnią bezpieczną oraz organizację dwóch eventów integracyjnych promujących zdrowy tryb życia i działania Fair Play dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie boiska z nawierzchnią bezpieczną na podbudowie rozsączającej wody opadowe. Boisko o wymiarach 26x13 metrów łącznie 338 m2, będzie integralne z takimi dyscyplinami sportu jak siatkówka, koszykówka - streetball.. Boisko zostanie wykonane na Placu Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Mała Poręba dz. nr 188 obr. 115 w miejscu gdzie jest obecnie boisko do siatkówki plażowej. Obiekt będzie przeznaczony dla wszystkich 7 dni w tygodniu w godzinach określonych w regulaminie korzystania z placu tj. 6:00 do 22:00.

Integralną częścią projektu jest zorganizowanie dwóch eventów integracyjnych promujących zdrowy tryb życia, sport oraz działaniem Fair Play. Eventy zorganizowane będą dla minimum 200 osób, na terenie Placu Sportowo Rekreacyjnego oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Kurierów Sądeckich przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu. W ramach organizacji eventów zostaną zakupione nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników.

Do wykonania boiska sugeruje się wykorzystanie części istniejącej już infrastruktury w postaci obrzeży oraz zestawu do gry w siatkówkę co pozwoli na oszczędności w wykonaniu prac. Elementy do siatkówki są w pełni sprawne gdyż były utrzymywane oraz są przechowywane poza sezonem w pomieszczeniu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obecnie na boisku nie ma możliwości gry w inne rodzaje sportu jak siatkowa piłka plażowa. Boisko jest oczekiwane przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe które mają różne zainteresowania oraz pragną grać w inne gry, na które w chwili obecnej infrastruktura nie pozwala. Plac jest punktem centralnym naszego osiedla, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowanie w związku z jego rozbudową. Organizowane eventy będą miały na celu integrację mieszkańców oraz pokazanie wspólnego działania jak również kultywację zdrowego trybu życia u dzieci i dorosłych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt na wykonanie boiska 8 000 zł
2Budowa boiska o wymiarach 26x13 m z placem do minisiatkówki, montaż elementów do siatkówki, montaż dwóch koszy do koszykówki/streetball'a192 460 zł
3Zakup nagród dla uczestników eventów (m.in. medale, fanty, statuetki, puchary, nagrody rzeczowe, itp.)7 000 zł
4Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji eventów (m.in. napoje, wata cukrowa, grill, itp.)6 129 zł
Łącznie: 213 589 zł