projekt nr 37

37. Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci


Lokalizacja

przy Szkole Podstawowej numer 1

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup zabawek ogrodowych, sztucznej trawy i składanego ogrodzenia potrzebnych do urządzenia mobilnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej numer 1

Opis projektu

Szkoły podstawowe szczególnie te, w których utworzono oddziały przedszkolne, powinny być wyposażone w place zabaw dla dzieci. Niestety wiele placówek na terenie miasta wciąż ich nie posiada. Z takim problemem od lat boryka się m.in. Szkoła Podstawowa numer 1, która znajduje się w samym centrum miasta. Uczniowie tej placówki nie mają miejsce, gdzie mogliby wyjść i bezpiecznie pobawić się na świeżym powietrzu. Ze względu na przepisy prawa budowlanego, w tym miejscu nie może jednak zostać wybudowany plac zabaw z urządzeniami przytwierdzonymi na stałe do gruntu. Dlatego nasz projekt zakłada zakup dla placówki zabawek ogrodowych wśród których powinny się znaleźć m.in.:
- słupki na kółkach do siatkówki i badmintona oraz innych gier zespołowych.
-piknikowy tor przeszkód, koszyki sprawnościowe i akcesoria sportowe,
- worki do skakania, skakania im kręgle,
- zestawy tzw. łapacza oraz dyski z piłeczką,
-namiotowe tunele i zabawki do gry do celu,
- zamykane piaskownice
-przenośne ławeczki piknikowe i mobilne skrzynie na zabawki.

Zabawki byłby wykorzystywane przez dzieci na podwórku przed szkołą. Dodatkowo, aby dzieci nie bawiły się na kostce brukowej należy zakupić sztuczną trawę. W momencie, kiedy dzieci wychodziłyby pobawić się na świeże powietrze miejsce zabawy powinno być odgradzane składanymi płotkami, które będzie można powiesić na drewnianych pięciu donicach. To najlepsze rozwiązanie dla szkoły, ponieważ tylko w okresie od wiosny do jesieni taki mobilny plac zabaw byłby wykorzystywany przez dzieci. W każdej chwili będzie też można zwinąć sztuczną trawę i usunąć donice, by powiększyć parking. Urządzenie mobilnego placu zabaw nie wymaga żadnych pozwoleń budowlanych, nie będzie na stałe przytwierdzony do gruntu i nie zatarasuje drogi pożarowej. Kwota zarezerwowana na osiedle Stare Miasto spokojnie wystarczy na urządzenie takiego mobilnego placu zabaw. Oczywiście wszystkie urządzenia powinny mieć wymagany atesty i spełniać normy bezpieczeństwa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Place zabaw spełniają wiele bardzo ważnych funkcji. Przede wszystkim sprawiają dzieciom wiele radości, ale także zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni. Stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji. Przy okazji najmłodsi mogą doświadczyć wielu uczuć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych. Poza tym place zabaw sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców. W trakcie pobytu na placu zabaw dzieci uczą się też kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup zabawek ogrodowych, sztucznej trawy, pieciu donic z krzewami, składanego płotka65 831,41 zł