projekt nr 54

54. Festiwal dla młodzieży ROZWIŃ SKRZYDŁA


Lokalizacja

Miasteczko Galicyjskie. Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje zorganizowanie festiwalu dla uczniów nowosądeckich szkół średnich, podczas którego młodzi ludzie mogliby nawiązać nowe znajomości, zaprezentować swoje pasje/zainteresowania, wziąć udział w tematycznych warsztatach oraz spotkać się z inspirującymi osobami np. Michałem Zawadką - mówcą inspiracyjno-motywacyjnym oraz bawić się podczas dyskoteki w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie jednodniowego festiwalu dla młodzieży w maju/czerwcu 2022 roku na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Podczas festiwalu uczniowie z nowosądeckich szkół mogliby wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach tematycznych, które równolegle odbywałby się na terenie całego Miasteczka Galicyjskiego. Młodzież, która zgłosi taką chęć mogłaby zaprezentować innym osobom, to czym się pasjonuje i jakie ma zainteresowania. Główną częścią festiwalu byłoby spotkanie z inspirującymi osobami takimi jak: Michał Zawadka - Zawadką – autorem książek dla młodzieży, mówcą inspiracyjno-motywacyjnym, Justyną Suchecką – dziennikarką specjalizującą się w edukacji autorką książki „Young Power” lub innymi osobami zachęcającymi młodych ludzi do aktywności i rozwoju (w zależności od dostępności). Na koniec festiwalu przewidziano zabawę taneczną z DJ.  Ważnym aspektem realizacji projektu jest współpraca z lokalnymi organizacjami, które inspirują do różnego rodzaju aktywności czy to twórczej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej czy obywatelskiej raz zaangażowanie młodzieży w współtworzenie tego wydarzenia poprzez wybór tematyki warsztatów, motywu przewodniego zabawy tanecznej, zaprezentowania swoich zainteresowań/pasji. Dla uczestników przewidziano również wyżywienie np. grill.
Tematyka warsztatów byłaby dostosowana do zainteresowań uczniów na podstawie przeprowadzonych internetowych ankiet.
Przykładowa tematyka warsztatów:
• Jak nawiązywać kontakty z ludźmi?
• Jakie mam predyspozycje i talenty?
• Jak radzić sobie ze stresem?
• Jak być innowatorem?
• Jak pozbyć się wewnętrznego krytyka?
• Jak być asertywnym?
• Jak robić zdjęcia na Instagrama?
• Jak wyznaczać i osiągać swoje cele?
• Storytelling,
• ABC początkującego aktora,
• Techniki uczenia się,
• Wspólne tworzenie budek dla ptaków,
• Sztuki walki itp.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest integracja młodzieży szkół średnich oraz budowanie przekonania, że są wartościowymi ludźmi z ogromnym potencjałem, którzy mogą osiągać swoje cele. Pandemia sprawiła, że wielu młodych ludzi straciło motywację do jakichkolwiek działań, wycofało się z kontaktów i relacji ze swoimi rówieśnikami. Jak sami wskazują brakuje im spotkań ze sobą w miejscach z charakterem, zabawy i możliwości rozwoju swoich zainteresowań. Projekt powinien być zrealizowany, gdyż jest odzwierciedleniem tego czego młodzieży brakuje i czego młodzież potrzebuje po tak długim okresie zdalnej edukacji. Okres nastoletni to bardzo ważny czas w życiu każdego człowieka, kiedy nawiązywane są znajomości czasami trwające wiele lat. To czas ,kiedy młodzi ludzie zmagają się z wieloma trudnościami w tym niską samooceną. To czas, kiedy chcą być zauważeni przez innych i docenieni. Na realizacji projektu skorzystają uczestnicy festiwalu oraz ich bliscy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem terenu Miasteczka Galicyjskiego wraz z salami konferencyjnymi, zapleczem technicznym (usługą elektryka, usługą sprzątania terenu po imprezie, czasem przeznaczonym na przygotowanie różnych elementów) - na podstawie cennika przesłanego przez Miasteczko Galicyjskie15 000 zł
2Wynagrodzenie prelegentów i osób prowadzących warsztaty18 000 zł
3Wynajęcie sceny z nagłośnieniem i oświetleniem10 000 zł
4DJ4 000 zł
5Konferansjer/prowadzący1 500 zł
6Wynajem toalet przenośnych2 000 zł
7Zespół ratownictwa medycznego1 600 zł
8Zapewnienie bezpieczeństwa - ochrona podczas imprezy7 000 zł
9Ubezpieczenie festynu500 zł
10Poczęstunek27 000 zł
11Zakup licencji do odtwarzania muzyki (ZIKS)1 500 zł
12Koszty przygotowania terenu i transportu2 000 zł
13Materiały (wydruki, materiały plastyczne, papiernicze, niezbędne to przeprowadzenia warsztatów)7 280 zł
14Wynagrodzenie koordynatora projektu 3 000 zł
Łącznie: 100 380 zł