projekt nr 39

39. Kierunek: Odkrywamy historię Starego Cmentarza


Lokalizacja

Teren zielony przy wejściu na Cmentarz Zasłużonych od Alei Wolności obręb 88 numer działki 16/2

Skrócony opis projektu

Montaż metalowych tablic jednej z informacją o Cmentarzu Zasłużonych i drugiej z mapą Starego Cmentarza z XIX wieku i opisem historycznym.

Opis projektu

Pamięć o Starym Cmentarzu należy przywrócić. To cel naszego projektu złożonego na osiedle Centrum. Już mało kto wie, że Stary Cmentarz w Nowym Sączu został założony na mocy dekretu cesarza Józefa II w 1785 r. poza murami miasta, na tzw. Przedmieściu Węgierskim. Przez sto lat było to miejsce spoczynku Sądeczan oraz wybitnych mieszkańców miasta. To tam pochowani są m.in. Powstańcy listopadowi i styczniowi, lekarze, duchowni, włodarze naszego miasta i burmistrzowie, jak Johan Johanides, który wsławił się wybrukowaniem sądeckiego Rynku, czy wiceburmistrz Leon Pyszyński. Nekropolia była olbrzymia. Rozciągała się na terenie pomiędzy dzisiejsza ulicą Jagiellońską, a ulicą Długosza. Był to swoistego rodzaju park, który porastała aleja kasztanowa i lipowa, cisy, tuje, bukszpany, ale również magnolie, drzewa pomarańczowe i cytryny. Po zamknięciu cmentarza, jego teren sukcesywnie zmniejszano, a nagrobki przenoszono w okolice kaplicy Niepokalanego Poczęcia. Spacerując dziś Alejami Wolności np. w pobliżu Miejskiego Ośrodka Kultury, tak naprawdę Sądeczanie spacerują po prochach swoich przodków. Chcemy przypomnieć historię Starego Cmentarza montując dwie duże tablice informacyjne w stylu decco, przy wejściu na Cmentarz Zasłużonych przy Alejach Wolności. Na jednej z tablic z obu stron będzie mapa przedstawiająca obszar zajmowany przez Stary Cmentarz w XIX wieku, a także krótka notatka przygotowana przez historyka. Na drugiej znajdzie się natomiast historia Cmentarza Zasłużonych, również z obu stron. Na tablicach umieszczona zostanie również informacja „Projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza. Razem możemy zmieniać nasze Miasto”, której celem będzie promocja inicjatyw obywatelskich.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Cmentarze to wyjątkowe miejsca przywołujące pamięć. Niestety, Stary Cmentarz przy ulicy Jagiellońskiej, od lat popada w ruinę oraz zapomnienie. Już mało kto pamięta, kto  jest tam pochowany, jaki był duży, jakie miał znaczenie dla mieszkańców XIX wiecznego Nowego Sącza. Chcemy przypomnieć jego historię. Czas zadbać o to miejsce. To nasz obowiązek, który nakłada na nas, żyjących tu i teraz, przyszłość. Jeśli my nie zadbamy o pamięć tych, którzy odeszli, kto zadba o pamięć o nas?

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie graficzne, nadruk, zakup i montaż tablic 20 000 zł