projekt nr 79

79. Kierunek: odnowienie Parku Schwerteńskiego


Lokalizacja

Miejska część Parku Schwerteńskiego przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu

Skrócony opis projektu

Park Schwerteński to jeden z najbardziej zaniedbanych parków w naszym mieście. W ramach projektu proponuje się wykonanie dokumentacji projektowej, odnowienie zniszczonych alejek i w miarę możliwości dokonanie zakupu i montażu koszy na śmieci oraz ławek. Jeśli zostanie środków w parku należy dokonać pielęgnacji istniejących drzew i krzewów oraz nasadzić nowe drzewa i krzewy.

Opis projektu

Park Schwerteński to jeden z najbardziej zaniedbanych parków w naszym mieście. W ramach projektu proponuje się wykonanie dokumentacji projektowej, odnowienie zniszczonych alejek i w miarę możliwości dokonanie zakupu i montażu koszy na śmieci oraz ławek. Jeśli zostanie środków w parku należy dokonać pielęgnacji istniejących drzew i krzewów oraz nasadzić nowe drzewa i krzewy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Park Schwerteński nieco starszy swoim wyglądem. Zniszczone alejki, ławki czy kosze na śmieci powinny zniknąć. Należy w końcu zadbać o ten teren reakcyjny, aby przyciągał sądeczan na spacery.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Odnowienie parku 141 797 zł
2Przygotowanie dokumentacji projektowej 5 000 zł
Łącznie: 146 797 zł