projekt nr 143

143. Remont chodnika wzdłuż Traugutta


Lokalizacja

Ulica Traugutta miedzy ulicą Żulińskiego a przejazdem kolejowym

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika na odcinku 150m wzdłuż ulicy Traugutta miedzy ulicą Żulińskiego a przejazdem kolejowym

Opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika na odcinku 150m wzdłuż ulicy Traugutta miedzy ulicą Żulińskiego a przejazdem kolejowym (prawa strona drogi).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z projektu skorzystają mieszkańcy osiedla, miasta. Poprawi bezpieczeństwo i estetykę miejsca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbiórka i budowa nowego chodnika z obrzeżami około 150m.82 500 zł