projekt nr 98

98. Remont ulicy Małeckiego.


Lokalizacja

Działka nr 133/1 w obrębie 090.

Skrócony opis projektu

Remont  nawierzchni ulicy Małeckiego. Organizacja spotkania dla mieszkańców osiedla Przydworcowego z poczęstunkiem i muzyką.

Opis projektu

Remont nawierzchni ulicy Małeckiego, poprzez wymianę nawierzchni z jednostronnym krawężnikiem bez zmiany podbudowy.. Organizacja spotkania dla mieszkańców osiedla Przydworcowego z poczęstunkiem i muzyką.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez remont ulicy Małeckiego. Organizacja spotkania dla mieszkańców osiedla Przydworcowego z poczęstunkiem i muzyką.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni z jednostronnym krawężnikiem bez zmiany podbudowy. 70 000 zł
2Organanizacja spotkania integracyjnego (grill, muzyka, upominki, paczki, dmuchańce, wata cukrowa, animacje dla dzieci)10 494 zł
Łącznie: 80 494 zł