projekt nr 99

99. Siłownia pod chmurką na Pekinie


Lokalizacja

Plac zabaw przy Zamenhofa, działka nr 13/10 w obrębie 091.

Skrócony opis projektu

Siłownia pod chmurką na osiedlu Przydworcowym- przy placu zabaw między Zamenhofa, a Krasickiego. Zorganizowanie spotkania osiedlowego z poczęstunkiem i muzyką.

Opis projektu

Montaż i zakup urządzeń siłowni pod chmurką przy placu zabaw na Pekinie (Zamenhofa). Zorganizowanie cyklu spotkań z poczęstunkiem i muzyką dla mieszkańców osiedla. W ramach spotkań przewiduje się: muzykę, poczęstunek, grill, animacje, upominki, paczki, ubezpieczenie, wata cukrowa, nagrody.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Poprawa kondycji i forma spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, integracja mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż urządzeń siłowni pod chmurką. wraz z kosztami przygotowania inwestycji 50 000 zł
2Cykl spotkań dla mieszkańców.30 494 zł
Łącznie: 80 494 zł