projekt nr 101

101. Park kieszonkowy im. Michała Sędziwoja.


Lokalizacja

Działka miejska przy skrzyżowaniu ulic Kunegundy, Zygmuntowskiej nr 47 w obrębie 086.

Skrócony opis projektu

Stworzenie parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ulic Zygmuntowskiej i Kunegundy na działce miejskiej. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców osiedla.

Opis projektu

Wykonanie parku kieszonkowego Michała Sędziwoja przy skrzyżowaniu ulic Kunegundy i Zygmuntowskiej. Nasadzenia, mała architektura, figura przedstawiająca Michała Sędziwoja. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców osiedla Szujskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zorganizowanie kolejnej zielonej przestrzeni na działce miejskiej. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż i zakup małej architektury 20 000 zł
2Nasadzenia30 000 zł
3Prace ziemne z ułożeniem kostki 30 000 zł
4Rzeźba 10 000 zł
5Zorganizowanie spotkania dla mieszkańców (muzyka, catering, ochrona medyczna, animacje dla dzieci, grill, upominki, paczki dla mieszkańców osiedla)16 971 zł
Łącznie: 106 971 zł