projekt nr 141

141. Siatkarski Nowy Sącz


Lokalizacja

Ulica Stefana Żeromskiego 16 (hala sportowa przy II LO)

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest popularyzacja siatkówki wśród młodzieży. Projekt zakłada organizację nieodpłatnych zajęć sportowych (treningów siatkarskich) dla dzieci i młodzieży z terenu Nowego Sącza, z wyróżnieniem co najmniej trzech kategorii wiekowych.

Opis projektu

Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową najmłodszych mieszkańców miasta pełniąc istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia "zdrowego trybu życia", aktywizację społeczną, zminimalizowanie skutków nauki zdalnej, wdrażanie młodzieży do uprawiania czynnego wypoczynku, promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej.

Zajęcia  będą miały charakter otwartego naboru co oznacza że do grup trenujących będzie można dołączyć zawsze na początku każdego miesiąca. Szacowana ilość uczestników całego projektu to między 200-300 uczestników. Zadanie będzie promowane za pomocą narzędzi internetowych oraz plakatów rozwieszonych na terenie miasta oraz w placówkach oświatowo – edukacyjnych. Proponowane zadanie jest zadaniem całorocznym, zaczynającym się od stycznia 2022 roku trwającym do grudnia 2022 roku, ale uwzględniając przerwę wakacyjną w okresie lipiec, sierpień 2022. Czas trwania zadania to 10 miesięcy a ilość zajęć w ciągu miesiąca, będzie uzależniona od ilości uczestników i zróżnicowana dla każdej kategorii wiekowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

• Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid-19,
• Aktywizacja młodzieży po czasie spędzonym w domu,
• Odbudowa osłabionych więzi społecznych po okresie izolacji i zachowywanego dystansu społecznego,
• Popularyzacja siatkówki.

Dane opublikowane przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z czego 80% nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Warto przypomnieć, że zalecana przez WHO "dawka ruchu" to minimum 6 godzin w tygodniu. Zajęcia pozwolą na usprawnienie się, przeciwdziałanie m.in. otyłości i chorób z niej wynikających, równoważąc "siedzący tryb życia". Ponadto projekt daje możliwość wyrównania szans i różnic społecznych. Prawie zawsze głównym powodem nie uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych są ograniczenia finansowe, selekcja lub brak czasu. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, w szczególności do młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych dla młodzieży (wynagrodzenie dla trenerów, wynajem hali sportowej, ubezpieczenie zawodników, środki dezynfekujące, zakup sprzętu sportowego)46 500 zł