projekt nr 144

144. BO Siatkówka łączy pokolenia!


Lokalizacja

tereny miejskie na obszarze osiedla Chruślice (dawne boisko KS Chruślice).

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest popularyzacja siatkówki, poprzez organizację cyklu turniejów siatkówki, odbywających się na przenośnym boisku. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, zarówno młodzieży jak i dorosłych.

Opis projektu

Celem projektu, jest aktywizacja dużej liczby dorosłych i dzieci do udziału w zajęciach ruchowych oraz poprzez rywalizację na boisku, integracja grupy międzypokoleniowej. Dzięki aktywnym sportowo turniejom poprawa stanu zdrowia uczestników i zachęcenie do dalszej dbałości o aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej. Cykl zakłada organizację pięciu turniejów w kategoriach: drużyny rodzinne, rodzice vs dzieci, turniej damski (z podziałem na kategorie wiekowe), turniej męski (z podziałem na kategorie wiekowe) oraz open (bez żadnych ograniczeń). Cykl turniejów zostanie rozegrany na przenośnym boisku do siatkówki ze względu na brak zaplecza sportowego na osiedlu Chruślice dla tej dyscypliny. Ze względu na konieczność rozgrywania turniejów na otwartej przestrzeni, organizację całego cyklu planuje się w okresie maj-wrzesień.

Projekt adresowany jest do grupy osób nie trenujących stale lecz chcących sprawdzić się w rywalizacji sportowej. Popularność siatkówki gwarantuje dużą atrakcyjność zajęć sportowych realizowanych w tej formie. Cykl jest adresowany do wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, pełniąc istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia "zdrowego trybu życia", aktywizację społeczną, zminimalizowanie skutków nauki zdalnej, wdrażanie młodzieży do uprawiania czynnego wypoczynku, promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

• Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid-19,
• Aktywizacja mieszkańców po czasie spędzonym w domu,
• Odbudowa osłabionych więzi społecznych po okresie izolacji i zachowywanego dystansu społecznego,
• Popularyzacja siatkówki.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Nowego Sącza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajęcie przenośnego boiska oraz ubezpieczenie 20 000 zł
2Wynagrodzenie sędziowskie3 000 zł
3Wynagrodzenie dla obsługi2 000 zł
4Zakup sprzętu sportowego10 000 zł
5Nagrody rzeczowe oraz puchary i medale10 000 zł
Łącznie: 45 000 zł