projekt nr 163

163. Osiedle Kaduk – wszyscy razem


Lokalizacja

- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu;
- ul. Grunwaldzka (obręb 103 działki nr 19/11, 19/7, 19/27, 19/25)

Skrócony opis projektu

Projekt polegać będzie na budowie postaw obywatelskich i integracji społecznej mieszkańców osiedla Kaduk w Nowym Sączu. W ramach projektu przewiduje się organizację spotkań integracyjnych mieszkańców osiedla Kaduk, a także szkoleń z zakresu przeciwdziałania występowaniu zagrożeń szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego.

Opis projektu

Projekt polegać będzie na organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców osiedla Kaduk, a także szkoleń z zakresu przeciwdziałania występowaniu zagrożeń szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. Przede wszystkim zostaną zorganizowane spotkania z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w celu uświadomienia zagrożeń bezpieczeństwa dla seniorów, dzieci i młodzieży, ale także tzw. przestępstw pospolitych, jak np. kradzieże kieszonkowe, włamania, kradzież pojazdu w wyniku prostych zaniedbań. Spotkania te będą skierowane również do grupy najmłodszych mieszkańców osiedla, podczas których najmłodsi zostaną uświadomieni o potencjalnych zagrożeniach względem tej grupy wiekowej. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia przez Ratowników Medycznych z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, a przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu zachowań przeciw pożarowych. W ramach projektu planuje się również organizację wydarzeń społecznych dla mieszkańców osiedla tj.: dzień babci i dzień dziadka; dzień rodziny, jako święto matki i ojca, dzień dziecka, piknik osiedlowy, a także wspólne dla mieszkańców osiedla pielęgnowanie tradycji bożonarodzieniowych, tj. wspólne ubieranie choinki, zakupionej i zlokalizowanej w publicznie dostępnym miejscu w osiedlu oraz organizacja pikniku Bożonarodzeniowego. Dla budowy postawy obywatelskiej i społecznej konieczne jest także zapoznanie z historią miejsca, w którym się mieszka, dlatego planuje się również organizację 4 spacerów po Nowym Sączu, w tym w Sądeckim Parku Etnograficznym dla poznania naszej historii i obyczajów przodków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obecnie osiedle Kaduk zamieszkiwane jest przez różne grupy wiekowe, tak bardzo różne pod względem nabytych przez wychowanie tradycji, zachowań i empatii społecznej. Zwiększające się tempo życia sprawia, że sąsiedzi, mieszkający obok siebie często nie znają się nawzajem, a tym samym nie poczuwają się do odpowiedzialności za wzajemne bezpieczeństwo. Zbyt często społeczeństwo nie potrafi zapobiegać potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i zdrowotnego. Dlatego realizacji projektu przyczyni się do zmniejszenia anonimowości mieszkańców osiedla, wzajemnego poznania się oraz wytworzenia więzi społecznych, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja dnia babci i dnia dziadka (m.in. catering, upominki, paczki)10 000 zł
2Organizacja dnia rodziny 18 000 zł
3Organizacja dnia dziecka (m.in. catering, upominki, animacje, nagrody, grill, oprawa muzyczna)15 000 zł
4Organizacja pikniku osiedlowego (m.in. catering, upominki, animacje, nagrody, grill, oprawa muzyczna)16 000 zł
5Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego (m.in. catering, materiały, 6 godz. x 6 grup po 10 osób)22 351 zł
6Piknik Bożonarodzeniowy (m.in. catering, upominki, animacje, nagrody, grill, oprawa muzyczna)23 000 zł
7Spacer z historią10 000 zł
Łącznie: 114 351 zł