projekt nr 196

196. Piłkarski Kaduk! Darmowe zajęcia z piłki nożnej!


Lokalizacja

Obiekty sportowe na terenia miasta Nowy Sącz zarządzane przez Miasto Nowy Sącz/MOSIR.

Skrócony opis projektu

Projekt aktywizacji dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z osiedla Kaduk poprzez darmowe zajęcia z piłki nożnej.

Opis projektu

Darmowe zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z osiedla Kaduk, na obiektach sportowych zarządzanych przez MOSIR/Miasto. Ze względu na brak wystarczającej infrastruktury na osiedlu Kaduk, zajęcia te mogłyby się odbywać poza granicami osiedla Kaduk.
Zajęcia piłkarskie zachęcą dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu, dadzą alternatywę dla świata "on-line". Oferta obecnych na rynku Akademii Piłkarskich najczęściej opiera się na selekcji kandydatów i jest obarczona dużymi nakładami finansowymi ze strony rodziców. Tworzy to ograniczenia w dostępie do treningów piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Projekt ten obejmuje godzinne treningi dwa razy w tygodniu przez 20 tygodni (kwiecień-wrzesień), dla każdej z trzech grup wiekowych. W kategorii dziewczyny, w przedziale wiekowym 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat i chłopcy 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat. Grupy po 12 osób.
Zainteresowanie sportem pozwoli na eliminację zachowań patologicznych i pozwoli na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej. Pomoże to w integracji społecznej osiedla Kaduk, poprzez budowanie relacji miedzyludzkich u dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z osiedla Kaduk w dostępie do zajęć piłkarskich.
Głównym problemem w dostępie do zajęć z piłki nożnej jest cena, jak również selekcja w trakcie naborów. Rozwiązaniem może być organizacja darmowych treningów dla dzieci i młodzieży. Realizacja tego projektu pozwoli na integrację społeczną osiedla Kaduk, pomoże na budowanie relacji międzyludzkich u dzieci i młodzieży, jak również pozwoli na zwiększenie zainteresowania zajęciami sportowymi. Projekt ten skierowany jest do dzieci i młodzieży z osiedla Kaduk w przedziale wiekowym od 8 do 13 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie dla instruktorów sportowych.24 000 zł
2Woda dla uczestników zajęć.1 500 zł
3Wynajem obiektów sportowych do przeprowadzenia zajęć przy braku możliwości udostępnienia obiektów przez Miasto Nowy Sącz/MOSIR po preferencyjnych cenach.24 000 zł
Łącznie: 49 500 zł