projekt nr 213

213. Remont chodnika przy ul. Barbackiego


Lokalizacja

chodnik przy ul. Barbackiego, od ulicy Radzieckiej

Skrócony opis projektu

Remont chodnika przy ul. Barbackiego. Organizacja wycieczek dla mieszkańców.

Opis projektu

Remont chodnika przy ul. Barbackiego, od ulicy Radzieckiej po istniejącym chodniku do wyczerpania puli środków.  Zorganizowanie min. 2 wycieczek dla mieszkańców osiedla.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont chodnika 100 000 zł
2Wycieczka 73 868 zł
Łącznie: 173 868 zł