projekt nr 17

17. Sportowa Poręba


Lokalizacja

33-300 Nowy Sącz, ul. Mała Poręba 57, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu, nr działki 291/7, obręb 115

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie trzech turniejów piłki nożnej i trzech turniejów piłki siatkowej.

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie trzech turniejów piłki nożnej i trzech turniejów piłki siatkowej na boisku przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu. W ramach środków zakupione zostaną główne nagrody i nagrody pocieszenia, np. medale, puchary, wyróżnienia osobiste (statuetki), sprzęt elektroniczny, plecaki. Planowany jest poczęstunek wraz z napojami, np. pizza, drożdżówki, wata cukrowa, popcorn, lody, woda. Nad przebiegiem rozgrywek powinni czuwać profesjonalni sędziowie. Liczba uczestników będzie uzależniona od zgłoszeń, jednakże planuje się około 12 drużyn w turniejach piłki nożnej, a w piłce siatkowej około 8 drużyn. Ważne, aby każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Medale i puchary przeznaczone są dla podium, natomiast wyróżnienia, nagrody specjalne dla np. najlepszych uczestników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest rywalizacja sportowa przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Problemem dzisiejszego świata to brak należytej ilości ruchu i rywalizacji. Rozwiązywaniem cyklicznie odbywające się turnieje sportowe dla mieszkańców naszego miasta. To również dobry przykład integracji młodych ludzi i starszych wraz z dbałością o rozwój fizyczny. Wydarzenia pozwolą zagospodarować wolny czas uczestników. To również wspaniałe wspomnienia dla mieszkańców. Turnieje dedykowane są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nagrody –np. medale, puchary, wyróżnienia osobiste (statuetki), sprzęt elektroniczny, nagrody dla najlepszych zawodników. 6 x 1 000 6 000 zł
2Poczęstunek, np. pizza, drożdżówki, wata cukrowa, popcorn, lody, woda. 6 x 1 000 6 000 zł
3Wynajęcie sędziów. 6 x 200 1 200 zł
Łącznie: 13 200 zł