projekt nr 5

5. "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu


Lokalizacja

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego, działka 95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Skrócony opis projektu

Rozbudowa drogi dojazdowej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Opis projektu

Projekt ma na celu budowę,rozbudowę drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu.
Rozbudowa drogi dojazdowej zwiększy atrakcyjność tego miejsca i możliwość organizacji inicjatyw osiedlowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza na Os Dąbrówka powstawał od kilku lat. W pierwszej kolejności wykonano ulicę asfaltową zapewniającą dojazd do działki i Siłownię pod Chmurką jedną z pierwszych w Nowym Sączu. Następnie dzięki Budżetowi Obywatelsk. udało się wybudować Plac Zabaw wraz z brukowanym parkingiem. Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca Zarząd Osiedla Dąbrówka wraz z mieszkańcami i Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w czynie społecznym wybudował boisko do Siatkówki Plażowej. Rada Miasta Nowego Sącza nadała temu miejscu imię śp. Stanisława Janisza wielkiego społecznika byłego Przewodniczącego Osiedla Dąbrówka. Rozbudowa w tym miejscu drogi dojazdowej zwiększy atrakcyjność tego miejsca, usprawni organizację cyklicznych osiedlowych imprez jak również przyczyni się z pewnością do organizacji kolejnych nowych inicjatyw. Rozbudowy drogi dojazdowej w ramach budżetu obywatelskiego została wypracowana we współpracy z mieszkańcami, zarządem osiedla i TKKF Dąbrówk

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt budowy drogi dojazdowej wraz z dokumentacją projektową164 464 zł