projekt nr 6

6. "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - budowa Tężni Solankowej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu – Dąbrówce


Lokalizacja

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego, działka 95/4 obręb 109 Dąbrówka

Skrócony opis projektu

Budowa Tężni Solankowej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Opis projektu

Projekt zakłada budowę Tężni Solankowej o wymiarach: wysokość min 3m, szerokość min 1,4 m, długość min 3m. Tężnia wykonana będzie z drewna sosnowego/ świerkowego, zabezpieczona impregnatem do drewna. Wyposażona będzie w min 200l zbiornik na solankę, oświetlenie i urządzenie do pompowania solanki. Projekt obejmuje również położenie płytek chodnikowych wokół tężni wokół tężni oraz montaż min. 4 szt. ławek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza na Os. Dąbrówka powstawał od kilku lat. W pierwszej kolejności wykonano ulicę asfaltową zapewniającą dojazd do działki i siłownię pod chmurką jedną z pierwszych w Nowym Sączu. Następnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się wybudować Plac Zabaw wraz z brukowanym parkingiem. Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca Zarząd Osiedla Dąbrówka wraz z mieszkańcami i Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w czynie społecznym wybudował boisko do Siatkówki Plażowej. Rada Miasta Nowego Sącza nadała temu miejscu imię śp. Stanisława Janisza wielkiego społecznika byłego Przewodniczącego Osiedla Dąbrówka. Budowa w tym miejscu Tężni Solankowej zwiększy atrakcyjność tego miejsca, wpłynie na zdrowie Mieszkańców Nowego Sącza. Propozycja tężni w ramach budżetu obywatelskiego została wypracowana jak zawsze we współpracy z mieszkańcami, zarządem osiedla i lokalnym stowarzyszeniem TKKF Dąbrówka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt budowy Tężni Solankowej (wliczony transport oraz montaż)100 000 zł
2Koszt zakupu oraz położenia 12,5 m2 płytki chodnikowej (35 cm x 35 cm) wraz z obrzeżami50 000 zł
3Koszt zakupu min. 4 szt. ławek montowanych do podłoża (wliczony transport)10 000 zł
Łącznie: 160 000 zł

Realizacja projektu wiąże się z koniecznością przyłączenia powstałego obiektu do sieci dystrybucyjnej z zakładanym harmonogramem prac oraz kalkulacją opłat za przyłączenie. Zgodnie z opinią uzyskaną od Tauron Dystrybucja S. A. niezbędne z tym prace dokonane byłby do stycznia 2023 r. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Ponadto ze wzgl. na brak wyceny opracowania projektowego oraz wyceny wykonania przyłącza do tężni solankowej na etapie weryfikacji wniosku koszty są niemożliwe do oszacowania, jednakże należy przyjąć, iż wykonanie ww. prac znacznie przewyższy szacunkowe koszty przeznaczone na realizację jednego zadania w ramach wskazanego osiedla. Dodatkowo wskazana lokalizacja, znajduje się pod linią średniego napięcia. W związku z powyższym nawiązano kontakt z wnioskodawcą w/s ewentualnej modyfikacji, jednakże pozostał on bez odpowiedzi. Na podstawie powyższych należy stwierdzić, iż projekt nie spełnia wymogu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 1 oraz §13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w/s określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.