projekt nr 10

10. Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0


Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, działki 6/36 oraz 6/43

Skrócony opis projektu

Głównym celem projektu jest  rozbudowa istniejącego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 o elementy przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo projekt obejmuje organizację cyklu imprez okolicznościowych  oraz wycieczek dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego.

Opis projektu

Projekt „Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0” to kontynuacja ubiegłorocznych działań mających na celu połączenie poprawy infrastruktury przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu z organizacją cyklu imprez dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego.
Szczegółowo projekt obejmuje:
a) rozbudowę istniejącego placu zabaw;
b)   prace pielęgnacyjne przy murawie boiska trawiastego oraz wykonanie przyłącza hydrantu w celu zapewnienia łatwego dostępu do nawadniania boiska.
c)  organizacja cyklu imprez okolicznościowych dla mieszkańców Osiedla Wojska Polskiego, w tym  min. 3 jednodniowe wycieczki  oraz ok. 4 spotkania z mieszkańcami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest poprawa infrastruktury przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu pod kątem osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów szkoły będących jednocześnie mieszkańcami osiedla. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy osiedla Wojska Polskiego, w tym osoby niepełnosprawne. Rozbudowa placu zabaw o elementy wyposażenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych wpłynie pozytywnie na proces integracji uczniów z specjalnymi potrzebami z ich rówieśnikami. Cykl imprez dla mieszkańców osiedla to forma integracji niezbędna dla budowania poczucia lokalnej wspólnoty mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbudowa placu zabaw99 100 zł
2Prace renowacyjne przy boisku szkolnym wraz z przyłączeniem hydrantu do nawadniania10 000 zł
3Organizacja min. 3 wycieczek jednodniowych dla ok. 50 mieszkańców osiedla Wojska Polskiego na każdej wycieczce)21 000 zł
4Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców os.Wojska Polskiego (organizacja ok. 4 spotkań integracyjnych, w których weźmie udział ok. 400 osób)39 000 zł
Łącznie: 169 100 zł