projekt nr 11

11. BRONIEWSKIEGO PRZYJAZNE NAJMŁODSZYM


Lokalizacja

Plac zabaw przed blokiem ul. Władysława Broniewskiego 30 (obręb 19, dz. nr 21/24)

Skrócony opis projektu

Projekt polega na modernizacji istniejącego placu zabaw przed blokiem przy ulicy Władysława Broniewskiego 30. W projekcie zawarte jest wykonanie dokumentacji, demontaż i modernizacja istniejącego placu zabaw, wymiana na nowe urządzenia oraz ogrodzenie terenu.

Opis projektu

Obecny plac zabaw zlokalizowany przed blokiem przy ulicy Broniewskiego 30 to 6 podniszczonych, wysłużonych urządzeń: przeplotnia stalowa, bieżnia okrągła, huśtawka wahadłowa podwójna, konik sprężynowy i huśtawka czteroramienna. Urządzenia te ze względu na swoją przestarzałą konstrukcję i wygląd nie wyzwalają w dzieciach chęci zabawy, a brak ogrodzenia w sąsiedztwie parkingu powoduje zagrożenie potrącenia przez samochód wybiegającego z placu zabaw dziecka.
Założeniem projektu jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na obszarze całego placu zabaw, jego ogrodzenie oraz wymianę obecnie zużytych urządzeń na nowe: zestaw zabawowy RIBON CITY PASTEL, huśtawkę metalową wahadłową RODZINNĄ, huśtawkę wahadłową metalową BOCIANIE GNIAZDO, STOLIK DO GRY W SZACHY/WARCABY, huśtawka WAŻKA-PIESKI, TABLICĘ DO MALOWANIA I „O i X”, bujaki (2 szt.) HIPCIO i ŻYRAFA. Na terenie placu zabaw przewiduje się też montaż 3 ławek metalowych z oparciem, koszy na śmieci oraz TABLICY Z REGULAMINEM.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Osiedle Barskie ze względu na swoje położenie jest bardzo atrakcyjną częścią miasta Nowego Sącza. Obecnie przeżywa swój renesans. Na nowo staje się osiedlem w którym to wiele rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym znajduje swoje miejsce. Istnieje potrzeba zagwarantowania im nowoczesnego miejsca do zagospodarowania czasu wolnego w formie aktywnego wypoczynku i „naładowania akumulatorów”. Zmodernizowany, spełniający normę PE-EN 1176 i ogrodzony plac zabaw będzie miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym również dla opiekunów którzy w postaci ławek czy stolika do gry w szachy/warcaby będą mogli znaleźć coś dla siebie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup urządzeń zabawowych/zestaw zabawowy RIBON, huśtawka metalowa BOCIANIE GNIAZDO, huśtawka WAŻKA-PIESKI (wersja STEEL + HDPE), STOLIK DO GRY W SZACHY/WARCABY, TABLICA DO MALOWANIA I „O i X” (wersja STEEL + SKLEJKA), bujaki (2 szt.) HIPCIO HDPE i ŻYRAFA HDPE /57 700 zł
2Zakup ławek metalowych z oparciem i koszy na śmieci /3 ławki + 3 kosze / + zakup tablicy z regulaminem placu zabaw6 000 zł
3Zakup i wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw wraz z furtką i bramą wjazdową30 300 zł
4Zakup piasku, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz demontaż starych i nowych urządzeń28 000 zł
5Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza obiektu wraz z odbiorami10 000 zł
Łącznie: 132 000 zł

Wnioskodawca wycofał projekt