projekt nr 15

15. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu – instalacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym Sportowym


Lokalizacja

Ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz – teren Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Numer działek: 126201_1.0037.1/2,  126201_1.0037.2/2,   126201_1.0037.4/4

Skrócony opis projektu

Projekt polega na instalacji oświetlenia boiska na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu – montaż i instalacja oświetlenia boiska. Założenie ma na celu ulepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej IV LO Sportowego oraz umożliwienie aktywności sportowej mieszkańcom Nowego Sącza.

Opis projektu

Projekt polega na instalacji oświetlenia boiska na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu – montaż i instalacja oświetlenia boiska. Założenie ma na celu ulepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej IV LO Sportowego oraz umożliwienie aktywności sportowej mieszkańcom Nowego Sącza.  Montaż oświetlenia będzie dodatkowym atutem, ponieważ umożliwi korzystanie z boiska w godzinach wieczornych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obecne boisko wielofunkcyjne przy IV LO Sportowym nie posiada oświetlenia. Oświetlenie boiska zwiększy wachlarz rozrywek sportowych nie tylko uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 20, również dla mieszkańców pobliskich osiedli. Nowe boisko będzie użytkowane m.in.: podczas zajęć sportowych (przez uczniów IV LO Sportowego oraz pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 20), podczas rozgrywek międzyszkolnych (organizowanych przez MOS), do rozgrywek międzyklubowych, do turniejów osiedlowych, na potrzeby indywidualnych aktywności sportowych przez mieszkańców Nowego Sącza (w godzinach ogólnego udostępniania boiska). Montaż oświetlenia umożliwi mieszkańcom korzystanie z boiska w godzinach wieczornych. Ponadto zlokalizowanie boiska zwiększy atrakcyjność ul. Nadbrzeżnej, która niejako stała się zagłębiem sportowym Nowego Sącza wraz z usytuowanym tutaj MOSIRem, IV Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, kortami tenisowymi, ścieżkami rowerowymi i wkrótce lodowiskiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż oświetlenia boiska140 000 zł