projekt nr 18

18. Chodnik na ul. Juranda


Lokalizacja

ul. Juranda, dz. Nr 275/1 obr. 115

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika usytuowanego przy ul. Juranda, od istniejącej już części. Zakładana długość chodnika od istniejącej to około 90 mb, przy szerokości 2 metrów.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika usytuowanego przy ul. Juranda, od istniejącej już części. Zakładana długość chodnika od istniejącej to około 90 mb, przy szerokości 2 metrów. Niniejsza ulica jest alternatywą dla wielu głównych arterii w podróży, np. do Starego Sącza, a tym samym jest bardzo niebezpieczna i ruchliwa. Ulica Juranda prowadzi do miejscowej Szkoły Podstawowej, sklepów, a także Kościoła. Codziennie spacerują nią dzieci, młodzież i seniorzy, którzy szczególnie są narażeni na brawurową jazdę kierowców. W projekcie trzeba wziąć pod uwagę wykonanie kompletnej infrastruktury, takiej jak: wykonanie podbudowy, wykonanie odwodnienia, wykonanie prac ziemnych, zamontowanie krawężników z ułożeniem kostki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest zdrowe i bezpieczeństwo mieszkańców codziennie spacerujących ulicą Juranda. Problemem jest duże natężenie jeżdżących samochodów, którzy wykorzystują ulicę Juranda jako alternatywę dla wielu głównych arterii. Rozwiązaniem problemu będzie zwiększenie bezpieczeństwa w postaci budowy chodnika.
Realizacja tego projektu bardzo dobrze wpłynie na poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kompleksowa budowa chodnika przy ul. Juranda75 000 zł