projekt nr 19

19. Czyste Powietrze w Szkole Podstawowej nr 17


Lokalizacja

33-300 Nowy Sącz, ul. Mała Poręba 57, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu, nr działki 291/7, obręb 115

Skrócony opis projektu

Projekt  zakłada zakup oczyszczaczy powietrza wraz z kompletem filtrów do wszystkich sal (klas lekcyjnych) oraz większości pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu w zależności od możliwości ( np. pracowni, pokoju nauczycielskiego, świetlicy itp.).

Opis projektu

Projekt  zakłada zakup oczyszczaczy powietrza wraz z kompletem filtrów do wszystkich sal (klas lekcyjnych) oraz większości pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu w zależności od możliwości ( np. pracowni, pokoju nauczycielskiego, świetlicy itp.). Przeliczono, że jest potrzebna ilość 23 oczyszczaczy powietrza, aby odpowiednio zadbać o stan jakości powietrza w szkole. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog to aktualnie bardzo poważny problem w naszym mieście, które jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w kraju. Długo trwający sezon grzewczy ukazuje wysokie stężenia pyłów PM10 i PM2.5, dlatego też oczyszczacz powietrza zdaje się być bardzo dobrą inwestycją, chroniącą zdrowie i życie dzieci. Należy więc zadbać o prawidłowy rozwój najmłodszych w tym, okresie, który charakteryzuje się intensywnymi zmianami we wszystkich płaszczyznach. W obecnym czasie możemy znaleźć dużą ilość oferowanych oczyszczaczy powietrza niemniej jednak należy postawić na sprawdzone oczyszczanie powietrza, które dedykowane są dla szkół. Należy również dostosować wydajność oczyszczaczy do standardowej sali lekcyjnej, tak aby efektywnie wyłapywały zawieszone pyły. Zakłada się, aby zakupić również potrzebne filtry, tak aby wystarczyły na około 5 lat użytkowania przez Szkołę, co wyeliminuje generowanie kolejnych kosztów. Należy zakupić takie urządzenia, które nie powinny generować zbyt uporczywego hałasu. Reasumując jeden oczyszczacz dedykowany i polecany do szkół to koszt około 3600 zł, a wymiana kompletu filtrów (w okresie 5 lat) to koszt około 1200 zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, dzięki maksymalnej poprawie powietrza w budynku Szkoły. Problemem obecnej sytuacji w naszym mieście jest zły stan powietrza zanieczyszczenia i smog, przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, gdy dzieci uczęszczają do szkół. Rozwiązaniem problemu może okazać się zakup oczyszczaczy powietrza, których obecnie jest rozwój i zdrowie dzieci, a to najważniejszy argument dla rodziców troszczących się o swoje dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
123 oczyszczaczy powietrza + komplet filtrów do każdego110 400 zł