projekt nr 21

21. Integracyjny osiedlowy piknik - rekreacja i zabawa na osiedlu Westerplatte


Lokalizacja

Boisko trawiaste oraz kort asfaltowy przy budynku administracyjnym Zespołu Administracji Budynków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZAB-3 przy ul. Westerplatte 23 w Nowym Sączu.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację integracyjnej imprezy dla mieszkańców osiedla połączoną z Dniem Dziecka. Podczas integracyjnego pikniku rodzinnego zorganizowane będą atrakcje:
- konkursy, gry, zabawy, animacje,
- turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej,
- pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego straży pożarnej,
- pokaz ratownictwa medycznego,
- poczęstunek z grilla, wata cukrowa.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla zarówno dzieci jak i dorosłych. Piknik zorganizowany będzie w okresie Dnia Dziecka. Podczas imprezy zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników. Dla najmłodszych zostaną przygotowane takie atrakcje jak: gry, zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia, stoisko z watą cukrową, lodami, popcornem, napojami oraz poczęstunek z grilla. Wspólna zabawa ma na celu integrację mieszkańców osiedla, aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Wnioskodawca projektu planuje realizację zadania między innymi na doposażeniu w sprzęt zabawowo-rekreacyjny (np. bezprzewodowe nagłośnienie, piłki, siatki, gry planszowe itp.) do konkursów i zabaw. Dobrze doposażony plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości organizowanych zabaw i konkursów i poprawy jakości spędzonego czasu oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem organizacji omawianej imprezy jest zarówno integracja mieszkańców jak i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego. Dzieci nawiązują nowe przyjaźnie i uczą się rywalizacji, a dorośli angażują się w życie osiedla. Pozwoli to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.  Z uwagi na pandemię, oraz przebywanie mieszkańców w izolacji społecznej imprezy integracyjne są potrzebne dla ludzi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja min. 2 imprez integracyjnych (paczki, upominki, Mikołajki dla dzieci, paczki dla Seniorów). 15 000 zł
2Nagrody rzeczowe i słodycze10 579 zł
3Wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, trampolin itp.2 000 zł
4Wata cukrowa, lody, popcorn1 500 zł
5Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej (nagrody, medale, puchary, sprzęt)2 000 zł
6Nagłownie i sprzęt zabawowy4 500 zł
7Ubezpieczenie, obsługa medyczna i techniczna2 500 zł
Łącznie: 38 079 zł