projekt nr 22

22. Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego 5


Lokalizacja

działka 13/2 obręb 19, działka znajduje się przy ul. Sucharskiego 5 obok bloku Zespołu Administracji Budynków nr 3 Gołąbkowice-Westerplatte

Skrócony opis projektu

Wykonanie wielofunkcyjnego placu rekreacyjno-zabawowego wraz z modernizacją boiska zamontowanie betonowych stołów do tenisa stołowego oraz szachowego, zamontowanie urządzenia zabawowego dla dzieci oraz do ćwiczeń dla dorosłych.

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw i boiska sportowego: zamontowanie stołów betonowych do gry w tenisa stołowego oraz szachów, zamontowanie urządzenia zabawowego dla dzieci, zamontowanie urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych dla dorosłych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ze względu na brak tego typu placu wielofunkcyjnego w pobliżu zamieszkania dużej liczby mieszkańców (osiedla Westerplatte i Barskie) braku placu zabaw  z prawdziwego zdarzenia dla dzieci oraz urządzeń do ćwiczeń ruchowych dla dorosłych, dlatego utworzenie wielofunkcyjnego placu na omawianym terenie była by korzystna dla mieszkańców tych osiedli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż stołu betonowego do tenisa stołowego4 000 zł
2Montaż stołu betonowego do gry w szachy4 000 zł
3Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci18 000 zł
4Montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych20 000 zł
5Modernizacja boiska sportowego30 079 zł
Łącznie: 76 079 zł

Działka stanowi własność Gminy Nowy Sącz, jednak brak jest prawnego dostępu do drogi publicznej. Wymóg posiadania dostępu do drogi publicznej w przypadku realizacji inwestycji na danym terenie, przewidują przepisy prawa budowlanego (art. 5 ust. 1 pkt 9 p.b.). Dostęp ten musi być faktyczny i prawny.