projekt nr 25

25. WIATA REKREACYJNA WRAZ Z MIASTECZKIEM ROWEROWYM


Lokalizacja

działka nr 516/5 obręb 113, ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej oraz tzw. miasteczka rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w tym drogi, chodniki, stojaki na rowery, stacja do napraw rowerów, tablice informacyjne, znaki drogowe.

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy w ramach projektu planuje się budowę wiaty rekreacyjnej oraz tzw. Miasteczka rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą.
Planuje się realizację:
- alejek w formie zminiaturyzowanych ulic oraz z oznakowaniem zarówno poziomym jak i pionowym, rondami oraz skrzyżowaniem, a także przejściami dla pieszych;
- tematycznego placu zabaw związanego z zasadami ruchu drogowego dla dzieci w każdym przedziale wiekowym;
- wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i małą architekturą;
- stacji do naprawy rowerów;
- stojaki na rowery;
- tablicy informacyjnej z regulaminem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Mieszkańcy osiedla Biegonice zyskają nowe miejsce do spędzania czasu, bez koniczności znacznego oddalania się z miejsca zamieszkania. W tej lokalizacji obecnie niewiele się dzieje, brakuje zwłaszcza rozrywek dla dzieci. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo szkoły i boiska szkolnego lokalizacja ta staje się idealna dla planowanego przedsięwzięcia. Szkoła zyska miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży, będzie mogła w ramach lekcji wychowania fizycznego organizować, np. Turnieje, gry i zabawy dla najmłodszych ale też organizować kursy i egzaminy na kartę rowerową dla starszych dzieci. Niewykorzystana część działki 516/5 stanie się przestrzenią dla dobrej zabawy i będzie celem niejednej rodzinnej wycieczki rowerowej. Projekt skierowany głównie do dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, mieszkańców miasta, którzy są uczestnikami ruchu drogowego: zarówno piesi, jak i kierujący pojazdami. Planowana inwestycja da duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wiata wraz z wyposażeniem60 000 zł
2Drogi, chodniki, znaki drogowe, malowanie linii i pasów120 000 zł
3Tablica informacyjna z regulaminem1 500 zł
4Stojaki na rowery + montaż800 zł
5Stacja do naprawy rowerów + montaż15 000 zł
6Oświetlenie terenu wraz z przyłączem i uzgodnieniami19 188 zł
7Opracowanie mapy do celów projektowych1 900 zł
Łącznie: 218 388 zł