projekt nr 26

26. "Wesoło i sportowo" - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20


Lokalizacja

Nowy Sącz, Nadbrzeżna 77, działka nr 76/11, 76/10, 71/3

Skrócony opis projektu

Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Opis projektu

W ramach zadania planowane jest doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe w tym:
- kopuła do wspinaczki;
- zestaw wspinaczkowy;
- ławki;
- duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektów sportowych szkoły
2. Możliwość korzystania z bezpiecznego placu zabaw przez dzieci szkolne oraz mieszkających na terenie osiedla Gołąbkowice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej130 000 zł
2Opracowanie dokumentacji projektowej 10 000 zł
Łącznie: 140 000 zł