projekt nr 30

30. Strefa aktywnego wypoczynku na osiedlu Westerplatte.


Lokalizacja

działki nr 28/6, 27/12 obręb 31 w Nowym Sączu

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów do gier (w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, a także podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka) przy ul. Batalionów Chłopskich. Zainstalowane będą ławki oraz kosze na śmieci, a pod urządzeniami ułożona zostanie kostka brukowa.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów do gier (w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, a także podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka) przy ul. Batalionów Chłopskich. Zainstalowane będą ławki oraz kosze na śmieci, a pod urządzeniami ułożona zostanie kostka brukowa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest stworzenie miejsca do odpoczynku oraz spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Zakup i montaż stołów do gier pozwoli na spędzanie wolnych chwil w sposób aktywny na świeżym powietrzu nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób starszych. Należy również wyeksponować aspekt społeczny tej inwestycji, który będzie sprzyjał budowie wzajemnych relacji między mieszkańcami oraz będzie miejscem integracji dla dzieci, rodziców i seniorów. Stworzenie miejsca do wypoczynku , a zarazem aktywnego spędzania wolnego czasu  jest niezwykle ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców.
Korzystanie z urządzeń będzie możliwe dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, z każdej grupy wiekowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż 3 szt. ławek z oparciem i 2 szt. koszy na śmieci7 000 zł
2Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego7 000 zł
3Zakup i montaż podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka7 000 zł
4Zakup i montaż stołu do gry w piłkarzyki7 000 zł
5Ułożenie kostki brukowej pod stołami do gier oraz pod ławkami (około 75 m2)20 000 zł
6Dokumentacja12 000 zł
Łącznie: 60 000 zł