projekt nr 31

31. Wspólna sprawa - integracja i zabawa!


Lokalizacja

Nieruchomości przy ul. Reja 2 i Reja 4 w Nowym Sączu, działki nr: 79/1, 79/2, 79/3, 37/2 obręb 91.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych, które odbędą się w ciągu roku w odstępstwach miesięcy, w tym: grilla, wieczoru z projekcją filmową oraz organizację wycieczki dla mieszkańców osiedla Przydworcowego. W projekcie wezmą udział chętni mieszkańcy.

Opis projektu

Celem projektu jest organizacja cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców osiedla Przydworcowe takich jak:
- grill integracyjny,
- wieczór z projekcją filmową,
- wycieczka osiedlowa do Kopalni Soli w Wieliczce.
W ramach grilla planuje się zakupienie niezbędnych zestawów w postaci mięsa i dodatków oraz rozpałki do grilla i brykietu. Przewiduje się nieodpłatne wynajęcie grilla, namiotów, ławeczek, stolików. W dodatku wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, maszyny do popcornu i waty cukrowej, przeprowadzenie licznych gier i konkursów dla uczestników, którzy w ramach rywalizacji będą walczyć o atrakcyjne nagrody. Dodatkowo dla najmłodszych przygotowane zostaną takie atrakcje jak: animacje, malowanie twarzy, balonowe zoo. Ze względu na to, iż grill jest planowany w miesiącach letnich, planuje się zakup lodów oraz napojów dla mieszkańców. Grill planowany jest dla około 200 osób.
W ramach kina plenerowego prócz wynajęcia profesjonalnej firmy planuje się poczęstunek (jedzenie, napoje, wynajęcie maszyny do popcornu) oraz wynajęcie 100 leżaków. Spektakl przewidziany jest dla około 100 osób. Dobór filmu powinien nastąpić w przyszłym roku, w zależności od propozycji kinowej. Bierze się pod uwagę również wynajem agregatu, który może być konieczny w przypadku barku stacjonarnego zasilania.
Wycieczka przewidziana jest dla około 50 osób. Planuje się wynajem kierowcy z autokarem.  W ramach wycieczki przewidziany jest obiad dla uczestników, zakup biletów w celu zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce oraz ubezpieczenie.
Nad każdym wydarzeniem planuje się, aby czuwała wykwalifikowana opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest integracja mieszkańców oraz dbanie zarówno o zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Wydarzenia powodują zwrócenie uwagi na problem braku odpowiedniej ilości ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych w dobie cyfryzacji. Tego typu wydarzenia powinny być realizowane ze względu na promowanie aktywnie spędzonego czasu wolnego. Problemem jest również mała ilość spotkań integracyjnych mieszkańców. Aktywność sportowa, kulturalna, wycieczki rozwiązują te problemy, a jednocześnie pozostawiają fantastyczne wspomnienia mieszkańcom. Dzieci nawiązują nowe przyjaźnie, a dorośli angażują się w życie osiedla. Pozwoli to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na  wzajemnym zaufaniu i życzliwości. To okazja do cyklicznych spotkań w ciągu roku. Z projektu mogą skorzystać wszystkie grupy społeczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Grill integracyjny: grill, poczęstunek, słodycze, lody, napoje, animacja dla dzieci (animatorzy, wata cukrowa, popcorn, dmuchana zjeżdżalnia), opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny)10 000 zł
2Kino plenerowe: obsługa techniczna, projekcja filmu, licencja na wyświetlenie filmu, poczęstunek, wynajęcie maszyny do popcornu, wynajęcie leżaków, opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny)14 000 zł
3Wycieczka: autokar, bilety, ubezpieczenie, obiad, opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny)10 000 zł
Łącznie: 34 000 zł