projekt nr 32

32. Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa "poznają się" na nowo i zwiedzają Polskę


Lokalizacja

na terenie Małopolski, całej Polski

Skrócony opis projektu

Organizacja cyklu wydarzeń - spotkań, wyjazdów, warsztatów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców os.Falkowa. Projekt ten ma na celu umożliwienie wielu osobom wyjścia z izolacji domowej spowodowanej panującą od wielu miesięcy pandemią, a dzięki realizacji tego projektu z Budżetu Obywatelskiego możliwość taka będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

Opis projektu

W ramach projektu planowana jest m. in. organizacja kilku – minimum czterech wyjazdów lokalnych (Małopolska), krajowych (trasa licząca do 1.500 km) dla mieszkańców. Wyjazdy obejmować mają wizyty w wybranych obiektach sakralnych, kulturalnych, historycznych, zwiedzanie wybranych miejsc z przewodnikiem, noclegi, posiłki na czas wyjazdu, ubezpieczenie, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc i inne niezbędne opłaty. Wycieczki integracyjne, ogniska integracyjne, wyjazdy nazw. „gorące źródła”, spotkania świąteczno-noworoczne, spotkania andrzejkowe, cykle spotkań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży, osób samotnych, seniorów, w zależności od potrzeb uczestników, będą dedykowane do wszystkich grup wiekowych. Organizowane będą przez wykwalifikowanych operatorów turystycznych, posiadających doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju wypoczynku. Projekt zakłada organizację cyklu wyjazdów, a na zakończenie i podsumowanie również spotkań, ognisk dodatkowo integrujących wszystkich uczestników. Zależy nam na integracji uczestników i stworzeniu grup mieszanych – młodzieżowo-seniorskich. Wspólne organizowanie wyjazdów dla osób w różnym wieku daje szansę na stworzenie międzypokoleniowej platformy do wymiany doświadczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Wycieczki dla dzieci i młodzieży i seniorów to doskonały pomysł na aktywizację i edukację wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy Falkowa. Dla osób starszych, które często zmagają się z wykluczeniem i samotnością, zwłaszcza w okresie pandemii, będzie to najlepsza okazja na powrót do „normalnego” funkcjonowania w społeczeństwie, zawiązanie nowych znajomości oraz integracja zarówno w grupie jak i wszystkich pozostałych uczestników wycieczek. Jest to także okazja do poznania historii odwiedzanych miejsc (miejsc historycznych, miejsc kultu religijnego, miejsc atrakcyjnych kulturowo) oraz rozwijania zainteresowań poprzez dobór programu wyjazdu w taki sposób, aby zainteresować jak największą liczbę osób. Poprzez taką aktywność można pokazać wszystkim mieszkańcom, że warto spędzać czas wolny aktywnie i kreatywnie i otwierać się na nowe formy spędzania czasu wolnego. Wycieczki będą także oderwaniem się od rzeczywistości, codziennych zmartwień i problemów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wycieczki: min. 1 wycieczka 3 dniowa np. Warszawa, min. 1 wycieczka 2 dniowa np. Poznań, Wrocław, Częstochowa, min. 1 wycieczka 1 dniowa np. Zator, Wieliczka, Wadowice, Kraków, Zakopane, wycieczka na termy Polskie np. Termy Chochołów. Każda z wycieczek obejmować powinna (koszty organizacji wycieczki w tym: transport, bilety, jedzenie, upominki, ubezpieczenie, przewodnika, noclegi). Wycieczki każda dla ok. 50 osób. 114 958 zł
2Spotkania integracyjno-tematyczne dla mieszkańców, min. 3 spotkania – przy założeniu grup liczących 40-120 osób obejmujące koszty m. in.: usługi gastronomiczne, pamiątkowe upominki, paczki świąteczno-noworoczne.55 000 zł
Łącznie: 169 958 zł