projekt nr 33

33. "Zielone Wzgórze z saneczkowym bonusem"


Lokalizacja

identyfikator (teryt. obręb działki: 126201_1.0115.228, powierzchnia 16303m2

Skrócony opis projektu

Wykupienie możliwe jak największego obszaru wzgórza pomiędzy ul. Juranda a ul. Bystrzycką w Nowym Sączu, a w szczególności podgórka (działka nr 228 w obrębie 115), który od lat jest miejscem spacerowym, które  w zimie służyć dzieciom mieszkańców do zjazdów na saneczkach. Wzgórze pozostanie łąką kwietną zapewniając wymianę powietrza między dwoma dolinkami i pkt.widokowym bez konieczności grodzenia

Opis projektu

Wykupienie możliwe jak największego obszaru wzgórza pomiędzy ul. Juranda a ul. Bystrzycką w Nowym Sączu, na której będzie można na własnych kocach lub leżakach miło spędzić czas, w szczególności pagórka (działka nr 228 w obrębie 115 w pierwszej kolejności; w następnej kolejności działki 211/1 i 229 w obrębie 115), który od lat jest miejscem spacerowym, które w zimie służy dzieciom mieszkańców osiedla do zjazdów na saneczkach. Wzgórze pozostanie łąką kwietnią zapewniając wymianę powietrza między dwoma dolinkami. Wzgórze pozostanie łąką kwietną zapewniając wymianę powietrza między dwoma dolinkami. Wzgórze samo z siebie, bez konieczności budowy platform stanowi punkt widokowy i idealne miejsce na pikniki rodzinne. Nie ma konieczności grodzenia go. Urozmaicone ukształtowanie terenu pozwala na spędzenie czasu bez uczucia przebywanie w tłumie. Ławeczki na szczycie pozwoliłoby seniorom miło spędzić czas. Osiedle ma bardzo słabo rozbudowaną sieć chodników co skazuje młode matki na spacery z wózkiem po ulicy i zwiększa niebezpieczeństwo dla pieszych, biegaczy, jadących na rowerach. Brak jest tutaj terenów miejskich które mogłyby być wykorzystane rekreacyjnie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Brak na terenie osiedla Małej Poręby klubu osiedlowego. Zamknięte są też boiska wybudowane  w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na terenie osiedla chodni występuje tylko wzdłuż połowy drogi Mała Poręba i na części ulicy Juranda. Dostęp do pump trucka, parków czy innych atrakcyjnych miejsc jest utrudniony ze względu na czasochłonny (1,5h) i skomplikowany dojazd wymagający przesiadek.
Obecnie młodzi ludzie na terenie Małej Poręby spotykają się na przystankach autobusowych, gdzie poza nastolatkami często spotyka się też osoby 60 plus, zwłaszcza po mszach świętych. Brak miejsca w którym można spokojnie posiedzieć na łonie natury, zwłaszcza, że teren podlega mocnej ekspansji ze strony deweloperów. Zabudowanie wzgórza między tymi ulicami doprowadzi do braku wymiany powietrza między dolinami, zwłaszcza pomiędzy ul. Juranda, a ul. Górki Zawadzkie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykupienie przez miasto na rzecz terenów zielonych, rekreacyjnych możliwie największej powierzchni wzgórza między ul. Juranda, a ul. Bystrzycką213 000 zł
2Umiejscowienie na wzgórzu ławeczek dla podziwiania widoków, które w oparciu o sponsorów mogłyby później być przekształcone w ławeczki piknikowe z panelami fotowoltaicznymi.589 zł
Łącznie: 213 589 zł

Projekt zakłada wykup terenów prywatnych, projekt niezgodny z §5 ust. 1 pkt 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Ponadto realizacja projektu nie byłaby możliwa w ciągu jednego roku budżetowego, projekt niezgodny z §5 ust. 1 pkt 4 przywołanej wyżej uchwały.