projekt nr 87

87. Bezpiecznie i sportowo na osiedlu Szujskiego


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Batorego 76 w obrębie 89, działka 152/3 przy boisku sportowym, teren przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 4 działka 83/7 w obrębie 89 teren zielony przy ciągu pieszym

Skrócony opis projektu

Budowa dwóch siłowni na wolnym powietrzu (przy Szkole Podstawowej nr 8  oraz przy I Pułku Strzelców Podhalańskich)

Opis projektu

Zadanie będzie miało na celu powstanie siłowni zewnętrznej ogólnodostępnej i bezpłatnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Siłownie zewnętrzne są ogólnodostępne i bezpłatne, przez co są coraz bardziej konkurencyjne dla tradycyjnych siłowni i klubów fitness. Korzystanie z urządzeń nie wymaga wcześniejszych przygotowań, czy specjalnego stroju. O każdej porze, niezależnie od pogody możemy zadbać o nasze zdrowie. – Siłownie są wyposażone w komplet urządzeń. Z siłowni będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy osiedla nie zależnie od wieku. Powstanie pozwoli na zajęcia rekreacyjne na terenie naszego osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Siłownia na wolnym powietrzu SP nr 830 000 zł
2Siłownia na wolnym powietrzu przy I PSP30 000 zł
Łącznie: 60 000 zł