projekt nr 97

97. Projekt Stare Miasto


Lokalizacja

ul. Franciszkańska (działka nr 39 w obrębie 27), Stadion Międzyszkolny im. R. Stramki MOS (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy), Park im. Ireny Styczyńskiej (obok zamku), Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu,

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup i zamontowanie przy budynku głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej wrzutni książek, doposażenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w elementy i urządzenia do obsługi zawodów szkolnych, jak również organizację spotkań aktywizacyjno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla tj. spotkania sąsiedzkiego, pikniku rodzinnego, mikołajek dla dzieci oraz zawodów sportowych.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i zamontowanie przy budynku głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej wrzutni książek, umożliwiającej wszystkim mieszkańcom miasta zwrot książek, audiobooków, płyt CD o dowolnej porze dnia, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Wolnostojący trezor biblioteczny to sprawdzone rozwiązanie do całodobowego zwrotu książek. Jest to doskonała alternatywa dla czytelników książek, którzy o dowolnej porze dnia i nocy, podczas gdy biblioteka jest nieczynna, mogą oddać książkę. Czytelnicy korzystając z samoobsługowej wrzutni mogą również zwrócić audiobooki, płyty CD. Trezor biblioteczny – wrzutnia książek to nowoczesne rozwiązanie skierowane do czytelników ceniący sobie swobodę oraz czas. Projekt zakłada wprowadzenie udogodnienia dla wszystkich mieszkańców miasta, korzystając z usług Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Wrzutnia książek to popularne urządzenie, dzięki któremu czytelnik może dokonać samodzielnego zwrotu książek. Produkt bezpieczny dla  użytkowników, jak i zwracanych egzemplarzy, wykonany z wysokiej jakości materiałów, zabezpieczony przed ewentualnym podpaleniem, uniemożliwiający wrzucanie materiałów spoza biblioteki. Wrzutnia to nieodzowne w każdym nowoczesnym mieście rozwiązanie i oferta dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Projekt zakłada zakup urządzenia, niezbędne prace montażowe oraz przeszkolenie pracowników Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
Ponadto projekt przewiduje modernizację Stadionu Międzyszkolnego im. Romana Stramki MOS (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) poprzez zakup niezbędnych elementów i urządzeń do obsługi zawodów szkolnych w tym elementy do pomiaru czasu i inne. Udogodnienie to służyć będzie podczas zajęć szkolnych organizowanych na boisku jak również poza nimi.
Integralną częścią organizacji projektu jest integracja i aktywizacja mieszkańców osiedla Stare Miasto, poprzez organizację wydarzeń tj. międzysąsiedzkiego spotkania integrującego, pikniku rodzinnego oraz mikołajek dla dzieci.
Organizacja międzysąsiedzkiego spotkania integrującego dla mieszkańców os. Stare Miasto (ok. 200 osób), jest idealną okazją do spędzenia wspólnie czasu, zacieśniania więzi międzysąsiedzkich czy też poznawanie nowych znajomości. W ramach spotkania przewiduje się przygotowanie poczęstunku dla uczestników oraz oprawę muzyczną.
Kolejną planowaną imprezą integracyjną jest piknik rodzinny, to wydarzenie, dzięki, któremu mogą bawić się zarówno dzieci jak i dorośli. Piknik zorganizowany będzie w okresie letnio-jesiennym w Parku im. Ireny Styczyńskiej (obok zamku). Podczas pikniku zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami dla wszystkich chętnych. Dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną takie atrakcje jak gry, zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia czy też stoisko z watą cukrową. Wspólna zabawa integruje mieszkańców os. Stare Miasto i sprawi, że aktywnie spędzą czas na świeżym powietrzu. Organizacja zawodów sportowych (m.in. nagrody rzeczowe, catering, ubezpieczenie, opłata sędziowska i inne).
Nie należy zapominać o najmłodszych mieszkańcach os. Stare Miasto, dlatego też w ramach projektu przewidziano organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci.W spotkaniu wezmą udział dzieci z naszego osiedla wraz z rodzicami. W ramach spotkania przewidziane jest przedstawienie dla dzieci, wizyta Mikołaja i rozdawanie prezentów dzieciom.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zmieniające się tempo i styl życia sprawiają, że wiele osób pracuje w godzinach późnych i wieczornych, zaś chwilę wolnego czasu, którą znajdą, poświęcają na załatwienia rzeczy, których nie mogli zrobić w godzinach, kiedy byli w pracy. Brak im czasu na relaks i aktywizację. Jednym z ułatwień dla mieszkańców jest montaż wrzutni książek. Wiele osób pracuje w godzinach otwarcia biblioteki, przez co nie ma możliwości oddania książek w dogodnym dla siebie czasie. Sposobem na rozwiązanie tych problemów jest zamontowanie wrzutni książek przy Bibliotece Głównej (ul. Franciszkańska 11), dostępnej z zewnątrz budynku.Gdy każdy z mieszkańców znajdzie już chwilę dla siebie nie może zapomnieć o sporcie i integracji. Organizacja spotkań integracyjny i aktywizujących przyczyni się zarówno do wzmacniania więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Doposażenie MOS przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż wrzutni książek (wrzutnia – flex bookDrop non manual flat front oraz AMH Bin standard Bin (kosz) wraz z montażem i szkoleniem31 000 zł
2Zakup niezbędnych elementów i urządzeń do obsługi zawodów szkolnych w tym m.in. elementy do pomiaru czasu i inne11 000 zł
3Organizacja spotkania sąsiedzkiego dla mieszkańców osiedla: wynajęcia lokalu i catering ok. 200 osób.13 000 zł
4Organizacja pikniku rodzinnego: zakup produktów na grilla, wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, wata cukrowa, nagrody8 000 zł
5Organizacja mikołajek dla dzieci5 116 zł
6Organziacja zawodów sportowych (nagrody rzeczowe, catering, ubezpieczenie, opłaty sędziów i inne)3 000 zł
Łącznie: 71 116 zł