projekt nr 127

127. A może coś innego? … PARK DOŚWIADCZEŃ i REKREACJI


Lokalizacja

ul. Tarnowska 109, obręb 120, nr działki 57

Skrócony opis projektu

Park doświadczeń i rekreacji - interaktywny, umożliwiający ciągłe odkrywanie nowych rozwiązań, dla dzieci w wieku 3-16 lat, umożliwiający wspólne spędzanie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi.  Międzypokoleniowe spotkania integracyjne.

Opis projektu

Park doświadczeń i rekreacji - interaktywny, umożliwiający ciągłe odkrywanie nowych rozwiązań dla dzieci w wieku 3-16 lat umożliwiający wspólne spędzanie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi. Miejsce zostanie wyposażone w nowoczesne urządzenia sensoryczne oraz interaktywne np. telefon akustyczny, cymbałki, liczydło, alfabet Braila, integracyjny stolik do gry w szachy, zmywalną tablicę do rysowania, ławkę równoważnię, grzybki i poligon odkrywcy, klawesyn itp. Zmęczeni doświadczeniami odpocząć będą mogli w bocianim gnieździe. Teren zostanie wyposażony w bezpieczne podłoże umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń. W związku z nazwą miejsca nasadzone zostaną rośliny imitujące mini park. Teren służyć będzie międzypokoleniowym spotkaniom integracyjnym.
W ramach spotkań integracyjnych przewiduje się catering, animacje, dmuchańce, wata cukrowa, grill, paczki, upominki "Mikołajki", nagrody, zabawki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Dzięki realizacji projektu uzupełnione zostanie obecne wyposażenie placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 6 o urządzenia interaktywne dające możliwość prowadzenia doświadczeń i odkrywanie świata. Miejsce zostanie nazwane parkiem doświadczeń, co pozwoli na inne, bardziej naukowe traktowanie przestrzeni znajdującej się przy szkole. Takie rozwiązanie przyczyni się do współdzielenia przestrzeni przez osoby, które chcą się bawić, odkrywać, poznawać i kreatywnie spędzać czas. Dzięki poszerzeniu obecnej infrastruktury pojawia się nowe możliwości wspólnego międzypokoleniowego spędzania czasu. Miejsce jest już ogrodzone co gwarantuje bezpieczeństwo i swobodę korzystania z przestrzeni.
Taki park jest oczekiwanym prze mieszkańców Zabełcza terenem wspólnego wypoczynku, rekreacji oraz nauki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Międzypokoleniowe spotkania integracyjne37 000 zł
2Bezpieczna nawierzchnia30 000 zł
3Urządzenia sensoryczne oraz interaktywne48 873 zł
4Składane ławki i stoliki cateringowe (4-5 kpl.)2 500 zł
5Ławki parkowe z oparciem (4 szt.)5 000 zł
6Parkowe nasadzenia zieleni 10 000 zł
Łącznie: 133 373 zł