projekt nr 136

136. "Mieszkańcy osiedla Piątkowa integrują się"


Lokalizacja

Miasteczko Galicyjskie, wycieczki dla mieszkańców osiedla po Małopolsce, Polsce

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada spotkania integracyjne - wspólnotowe lokalnej społeczności. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom wspólnego spędzenia czasu, poprzez realizację wspólnych wyjazdów, imprez oraz lokalnych spotkań okolicznościowych.

Opis projektu

Cel integracyjny projektu realizowany będzie poprzez różne formy wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców. Będą się one objawić w postaci wycieczek (np. wycieczki turystyczno-krajoznawcze, pielgrzymki do sanktuariów), wyjazdów rekreacyjnych oraz imprezy w formie pikniku rodzinnego czy też spotkania okolicznościowego opłatkowego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt przeznaczony będzie dla osób w każdym wieku. Celem realizacji projektu będzie integracja mieszkańców prowadząca do aktywizacji, zawiązania wspólnych relacji, poznania się na nowo, co jest bardzo istotne w obliczu ostatnich ograniczeń, jakie wprowadzono w relacjach międzyludzkich ze względu na trwającą pandemię.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wycieczka dwudniowa np. Częstochowa – Warszawa (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) po 50 osób20 000 zł
2Wycieczka dwudniowa np. Wrocław - Świebodzin (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) po 50 osób20 000 zł
3Wycieczka jednodniowa połączona z pielgrzymką np. Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.)8 000 zł
4Wycieczka jednodniowa połączona z pielgrzymką np. Szczepanów (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.)8 000 zł
5Wycieczka jednodniowa połączona z pielgrzymką np. Wieliczka - Kraków (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.)8 000 zł
6Wyjazdy do źródeł termalnych (1-dniowe) np.: Szaflary (W kosztach: Ubezpieczenie, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.)6 000 zł
7Piknik rodzinny (tematyczny lub okolicznościowy)- m.in. występ zespołu muzycznego, atrakcje dla dzieci, grill, stoisko z potrawami regionalnymi, słodycze dla dzieci. 20 000 zł
8Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców (W kosztach: Catering, wynajem lokalu.)10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł