projekt nr 150

150. ZAWADA DLA KAŻDEGO !!! PORA NA ZMIANY!!!


Lokalizacja

Nowy Sącz działka 563/54 obr. 116 oraz  Szkoła Podstawowa Nr 16  z Oddziałami Integracyjnymi

Skrócony opis projektu

Rozbudowa infrastruktury i bazy rozrywkowo sportowej, poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Zawada oraz organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców.

Opis projektu

Rozbudowa placu zabaw, gdzie mieszkańcy wraz z dziećmi będą mogli spędzać wolny czas. Dla bezpieczeństwa, komfortu i polepszenia bazy Szkoły Podstawowej nr 16 zamontowanie piłko-chwytu przy boisku oraz renowacja schodów i rzutni z promieniem do pchnięcia kulą.
Organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców m.in:
- wycieczki - ok. 3 jednodniowych wycieczek na ok. 50 osób/każda np. do Zatorlandu (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu i inne);
- spotkania integracyjne - ok. 4 spotkania z mieszkańcami osiedla (catering, paczki, upominki, animacje i inne). Przewidywana ilość osób biorących udział w spotkaniach ok. 400.
- wydarzenie sportowe - min. 1 impreza (ubezpieczenie, nagrody, wynajem obiektu, opłaty sędziowskie).  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, rozrywki i komfortu rekreacji, spędzanie wolnego czasu oraz poprawy warunków do uprawiania sportu i bazy sportowo-funkcjonalnej SP16.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbudowa placu zabaw150 000 zł
2Piłko-chwyt18 000 zł
3Renowacja schodów i rzutni do pchnięcia kulą35 000 zł
4Wydarzenia integracyjne - wycieczki 14 000 zł
5Wydarzenia integracyjne - spotkania integracyjne 36 000 zł
6Wydarzenia integracyjne - wydarzenie sportowe5 000 zł
Łącznie: 258 000 zł