projekt nr 157

157. SIATECZKI NA BRAMECZKI NA PIĄTKOWEJ


Lokalizacja

obiekty MOSiR-u na osiedlu Piątkowa przy ul. Lwowskiej

Skrócony opis projektu

Zakup siatek na bramki przy stadionie w Piątkowej na obiektach MOSiR-u.

Opis projektu

Zakup i zamontowanie profesjonalnych siatek bramki, które znajdują się na stadionie/obiekcie Mosiru na osiedlu Piątkowa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Siatki na bramkach mocno wyeksploatowane i niezbędna jest ich wymiana. Spowoduje to polepszenie komfortu ćwiczących i korzystających z nich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Siatki na bramki5 000 zł