projekt nr 158

158. MIESZKAŃCY GORZKOWA RAZEM !!! WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ !!!


Lokalizacja

ul. Freislera; ul. Traugutta; ul. I Brygady; Polska, miasto Nowy Sącz, osiedle Gorzków

Skrócony opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez oznakowanie pionowe i pionowe przejść dla pieszych.  Eventy integracyjne dla mieszkańców. Powrót do normalności, wspólnej integracji i dbanie o dobre zdrowie oraz miłe spędzanie czasu.

Opis projektu

Bezpieczny i radosny mieszkaniec. Malowanie grubowarstwowe pasów wraz z oznakowaniem pionowym. Organizacja cyklu wydarzeń i spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Proponujemy w ramach tych imprez zorganizowanie między innymi festyn rodzinny, dzień dziecka, mikołajki, wycieczki i inne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Bezsprzecznie potrzebne jest zbliżenie mieszkańców, przeżywanie wspólnie miłych i dobrych chwil czy doznań oraz rozbudzanie zaangażowania w życie społeczne osiedla i miasta. Kolejnym ważnym czynnikiem jest budowa wśród mieszkańców poczucia bezpieczeństwa poprzez realizację zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wycieczki - organizacja m.in. 1 wycieczki (transport, wyżywienie, ubezpieczenie i inne) - wycieczki jednodniowe dla ok. 50 osób każda45 000 zł
2Spotkania integracyjne - m.in. 3 spotkania z mieszkańcami osiedla Gorzków (catering, paczki, nagrody, upominki, animacje i inne) -przewidywana ilość osób 300- 500 50 000 zł
3Wydarzenie sportowe - m.in. 1 wydarzenie obejmujące ubezpieczenie, nagrody, wynajem obiektu, opłaty sędziowskie4 000 zł
4Malowanie grubowarstwowe z oznakowaniem pionowym - m.in. 2 pasy25 000 zł
Łącznie: 124 000 zł