projekt nr 159

159. MILLENIUM BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW !!!


Lokalizacja

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, ul. Królowej Jadwigi, ul. Rejtana

Skrócony opis projektu

Eventy integracyjne dla mieszkańców. Powrót do normalności, wspólnej integracji i dbanie o dobre zdrowie oraz miłe spędzenie czasu. Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych.

Opis projektu

Bezpieczny i radosny mieszkaniec. W ramach projektu planuje się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych, poprzez malowanie grubowarstwowe pasów. Ponadto zorganizowany zostanie cykl wydarzeń i spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w  tym wycieczki. Zorganizowane zostaną m.in. 2 wycieczki na ok. 50 osób, oraz ok. 4 spotkania z mieszkańcami na ok. 300 osób.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Budowanie wśród pieszych poczucia bezpieczeństwa poprzez realizację tego zadania. Możliwość wspólnej integracji poprzez organizację wydarzeń oraz poszerzenie zaplecza sportowego dla naszej młodzieży, ale i nie tylko, co przekłada się na polepszenie zdrowia korzystających.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Malowanie grubowarstwowe pasów wraz z oznakowaniem pionowym50 000 zł
2Wycieczki -min. 2 dla ok. 50 mieszkańców osiedla (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety, przewodniki i inne)14 000 zł
3Spotkania integracyjne - ok. 4 spotkania z mieszkańcami osiedla (catering, paczki, upominki, animacje, inne).29 900 zł
Łącznie: 93 900 zł