Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2-M

2-M. Całkowita restrukturyzacja Parku Strzeleckiego oraz zieleni obok "ruin Zamku".


Lokalizacja

Wólki, tereny zielone przy "ruinach Zamku".

Skrócony opis projektu

Aby dzieci, emeryci, biegacze, rowerzyści, spacerowicze, książkowcy ... mieli miejsce w Nowym Sączu, do którego mogą udać się, aby aktywnie spędzić wolny czas. Przystosowanie wyżej wymienionych terenów zielonych spowoduje większe zadowolenie społeczne  oraz poprawi zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Ścieżki rowerowe, nowoczesne place zabaw, dbałość o wygląd zieleni, odnowione miejsce koncertowe..

Opis projektu

Restrukturyzacja terenów zielonych miałaby się odbyć w istotnych dla społeczności punktach, aby stworzyć miejsce dla mieszkańców w którym każdy poczuje się dobrze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji tego projektu jest własna obserwacja na podstawie której można wywnioskować, iż mieszkańcom Nowego Sącza brakuje miejsca, w którym całe rodziny mogłyby spędzić czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie fizyczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Restrukturyzacja terenów zielonych (całość) 1 000 000 zł

§ 8.1 Regulaminu Budżetu obywatelskiego - Wnioskodawca nie spełnia kryteriów - nie figuruje w rejestrze mieszkańców Nowego Sącza.