projekt nr 2-M

2-M. Całkowita restrukturyzacja Parku Strzeleckiego oraz zieleni obok "ruin Zamku".


Opis projektu

Restrukturyzacja terenów zielonych miałaby się odbyć w istotnych dla społeczności punktach, aby stworzyć miejsce dla mieszkańców w którym każdy poczuje się dobrze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji tego projektu jest własna obserwacja na podstawie której można wywnioskować, iż mieszkańcom Nowego Sącza brakuje miejsca, w którym całe rodziny mogłyby spędzić czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie fizyczne.

Opis lokalizacji

Wólki, tereny zielone przy "ruinach Zamku".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Restrukturyzacja terenów zielonych (całość) 1 000 000 zł