projekt nr 9-D

9-D. Budowa boiska wielofukcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej


Lokalizacja

Boisko obok Stowarzyszenia "Nadzieja" Nowy Sącz, Gorzków, ul. Gorzkowska, działki 6/5 oraz 7/12 w obrębie 61

Skrócony opis projektu

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej. Boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona.

Opis projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 metrów na 40 metrów o powierzchni całkowitej 880 metrów kwadratowych. Wykonanie ogrodzenia obiektu, a także odwodnienia terenu. Montaż elementów wyposażenia boiska służącego do gry m.in w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM, która posiada odpowiednie atesty i spełnia kryteria.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obecnie boisko jest asfaltowe, co stwarza zagrożenie dla dzieci i młodzieży podczas gry w piłkę podczas upadku na takie podłoże.  Aktywność sportowa jest niezwykle istotna w życiu mieszkańców osiedla Gorzków, którzy wykazują wielkie zainteresowanie uprawianiem sportu. Na terenie  nasycenie bazą obiektów sportowych jest szczególnie ubogie. W najbliższej okolicy nie ma nowoczesnych obiektów sportowych. Powstanie takiej bazy sportowej stanowiłoby znakomitą perspektywę do rozwoju dzieci i młodzieży na naszym osiedlu.  Dodatkowo w najbliższej odległości znajduje się Stowarzyszenie "Nadzieja" i przedszkole, które nie posiadają własnych boisk i mogłyby korzystać z powstałej infrastruktury. Zapotrzebowanie na miejsca treningowe, miejsca do rozgrywek i turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży jest dużo wyższe niż możliwości dostępnej w okolicy infrastruktury. Ogólnodostępna baza sportowa przyczyni się do poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa boiska wielofunkcyjnego 396 000 zł

Załączniki