Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9-D

9-D. Budowa boiska wielofukcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej


Lokalizacja

Boisko obok Stowarzyszenia "Nadzieja" Nowy Sącz, Gorzków, ul. Gorzkowska, działki 6/5 oraz 7/12 w obrębie 61

Skrócony opis projektu

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej. Boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona.

Opis projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 metrów na 40 metrów o powierzchni całkowitej 880 metrów kwadratowych. Wykonanie ogrodzenia obiektu, a także odwodnienia terenu. Montaż elementów wyposażenia boiska służącego do gry m.in w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM, która posiada odpowiednie atesty i spełnia kryteria.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obecnie boisko jest asfaltowe, co stwarza zagrożenie dla dzieci i młodzieży podczas gry w piłkę podczas upadku na takie podłoże.  Aktywność sportowa jest niezwykle istotna w życiu mieszkańców osiedla Gorzków, którzy wykazują wielkie zainteresowanie uprawianiem sportu. Na terenie  nasycenie bazą obiektów sportowych jest szczególnie ubogie. W najbliższej okolicy nie ma nowoczesnych obiektów sportowych. Powstanie takiej bazy sportowej stanowiłoby znakomitą perspektywę do rozwoju dzieci i młodzieży na naszym osiedlu.  Dodatkowo w najbliższej odległości znajduje się Stowarzyszenie "Nadzieja" i przedszkole, które nie posiadają własnych boisk i mogłyby korzystać z powstałej infrastruktury. Zapotrzebowanie na miejsca treningowe, miejsca do rozgrywek i turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży jest dużo wyższe niż możliwości dostępnej w okolicy infrastruktury. Ogólnodostępna baza sportowa przyczyni się do poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa boiska wielofunkcyjnego 396 000 zł

Modyfikacja wniosku.

Załączniki