Szczegóły projektu

Plac zabaw i integracja na Kaduku


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 9 oraz ul. Grunwaldzka - teren rekreacyjny

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz organizację min. dwóch imprez integracyjnych

Opis projektu

1) Doposażenie placu zabaw.
2) Organizacja min. dwóch wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców miasta, w tym między innymi:
- "Piknik rodzinny na zakończenie wakacji" na terenie boiska przy ul. Grunwaldzkiej, dla około 350 osób, planowana realizacja w III kwartale roku, szacunkowe koszty to m.in.: poczęstunek grillowy, słodki bufet, w tym: organizacja i obsługa grilla, produkty spożywcze, grillowe, napoje, produkty piekarskie, ciastkarskie, wata cukrowa lub popcorn, wynajem animatorów, gry i zabawy, dmuchane atrakcje dla dzieci, dmuchane kule skaczące i inne atrakcje, upominki i nagrody dla uczestników, zapewnienie sprzętu i oprawy muzycznej wydarzenia, DJ/prowadzący, Zaiks, ubezpieczenie, itp.
- "Festyn integracyjny" na terenie SP nr 9 w Nowym Sączu, dla około 400 osób, planowana realizacja w II lub III kwartale roku, szacowane koszty to m. in.: poczęstunek grillowy, słodki bufet, w tym: organizacja i obsługa grilla, produkty spożywcze, grillowe, napoje, produkty piekarskie, ciastkarskie, wata cukrowa lub popcorn, wynajem animatorów, gry i zabawy, dmuchane atrakcje dla dzieci, upominki i nagrody dla uczestników, oprawa muzyczna wydarzenia, DJ/prowadzący, Zaiks, ubezpieczenie, itp.
W przypadku wolnych środków możliwa organizacja dodatkowego spotkania integracyjnego na terenie osiedla do wyczerpania puli środków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest integracja. Problemem w ostatnich latach była niewielka liczba integracyjnych spotkań. Projekt powinien być zrealizowany, aby zwiększyć integrację mieszkańców, a realizacja wpłynie pozytywnie na uczestników. Projekt dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 94 428 zł
2Organizacja wydarzeń integracyjnych25 000 zł
Łącznie: 119 428 zł

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Przyjęty pod głosowanie.