projekt nr 10-D

10-D. Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia na wolnym powietrzu dla seniorów w Parku Kolejowym przy Starej Kolonii (osiedle Szujskiego)


Opis projektu

Budowa średniej wielkości, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z urządzeniami stałymi (huśtawki, bujaczki, tor przeszkód i ścinka wspinaczkowa, ew. mini siłownia dla seniorów i innych).
Wymiana istniejących ławek i koszy na stylowe wraz z wymiana oświetlenia i zwiększeniem liczby punktów świetlnych.
Ew. częściowa rekultywacja trawników i nasadzenie zieleni niskiej od strony ulicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Na realizacji wyżej opisanego przedsięwzięcia skorzystają przede wszystkim rodziny z dziećmi oraz osoby starsze (emeryci) dla których powstanie (w końcu!) miejsce do zabawy i chwilowego wypoczynku.
W najbliższej okolicy Starej Kolonii brak jest takiego miejsca i urządzeń pełniących rolę rekreacyjną.
Ponadto zostanie zrewaloryzowany fragment miasta w istotnym dla niego miejscu (przejezdni, podróżni), który jest obecnie wyraźnie zaniedbany i nie jest najlepszą wizytówką naszego miasta.

Opis lokalizacji

Dz. nr 1/2 Obręb 094 przy ul. Kolejowej (własność PKP S.A).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ławki, kosze, stojaki rowerowe (wymiana)18 000 zł
2Nawierzchnia placu zabaw (pasek) ok. 400m²20 000 zł
3Ogrodzenie ok. 80-100m²10 000 zł
4Plac zabaw (mały)270 000 zł
5Siłownia dla seniora (4 elementy)60 000 zł
6Lampy parkowe (wymiana)18 000 zł
Łącznie: 396 000 zł